› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Urjalan Nuutajärven, Rutajärven ja Kortejärven säännöstelytilaisuus kiinnosti asukkaita (Pirkanmaa)

Urjalan Nuutajärven, Rutajärven ja Kortejärven säännöstelytilaisuus kiinnosti asukkaita (Pirkanmaa)

Urjalan Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven säännöstelyn kehittämistä koskeva yleisötilaisuus kokosi paikalle reilut 40 kuulijaa, joista noin puolet olivat alueen asukkaita ja toinen puolet kesäasukkaita.

Urjalan kunnan johtaja Hannu Maijala tilaisuuden avaajana esitti kunnan terveiset ja viestin järviketjun tärkeydestä kuntalaisille niin virkistys- kuin elinkeinojenkin näkökulmasta.

Pirkanmaan ELY-keskus kertoi säännöstelyn taustasta sekä niistä säännöstelyyn liittyvistä haasteista, joihin ratkaisua on pyritty hakemaan jo vuosia ilman tuloksia. Nyt käynnistetyllä säännöstelyjen kehittämisselvityksellä haetaan asiaan uutta vauhtia tavoitteena saada mm. asianosaiset yhteen keskustelemaan ongelmista ja löytää asiaan ratkaisu.

Tilaisuuden tarkoituksena oli kuulla paikalla olijoiden kokemuksia ja näkemyksiä järvien nykysäännöstelystä ja sen toimivuudesta. Lisäksi keskusteltiin järvien kalastosta ja kalastuksesta, maankäytöstä, virkistyskäytöstä yleensä sekä vedenlaadusta, josta riitti runsaasti asiaa. Keskustelu oli hyvin vilkasta ja eri näkökannat tulivat hyvin esille mm. tilaisuudessa järjestetyssä työpajassa.

Samaan aikaan hankkeessa on käynnissä kysely, jossa tiedustellaan mm. järvien säännöstelystä ja vedenkorkeuksista. Kysely on auki 21.6. saakka ja siihen voi vastata hankkeen nettisivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/saannostely/urjala

Yleisötilaisuuden sekä kyselyn yhteenveto valmistuvat elokuun loppuun mennessä. Kehittämisselvitys kokonaisuudessaan valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä ja kaikki aineisto on luettavissa hankkeen nettisivuilta.


Kuva: Kristiina Hakkala


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT