› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Työttömyys kasvoi 50 prosenttia, kasvu kuitenkin ELY-alueiden pienin (Kainuu)

Työttömyys kasvoi 50 %, kasvu kuitenkin ELY-alueiden pienin (Kainuu)

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseen liittyvät toimet ovat kääntäneet työttömyyden huomattavaan kasvuun Kainuussa ja koko maassa. Työttömiä työnhakijoita oli Kainuussa huhtikuun lopussa 5 123, mikä on 50 % enemmän (+1 717) kuin edellisvuonna. Koko maassa kasvu oli vielä selvästi nopeampaa, sillä työttömiä työnhakijoita oli 433 058, mikä on 89 % enemmän (+203 410) kuin vuotta aiemmin. Kainuussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 16,2 %, eli 5,6 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän, ja koko maassa 16,5 % (+7,7 prosenttiyksikköä).

Työttömyyden kasvusta vuoden takaiseen verrattuna 75 % johtui lomautettujen määrän kasvusta. Kainuussa työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 1 603 eli 1 290 enemmän (+412 %) kuin vuotta aiemmin. 

Ammattiryhmistä koronakriisin vaikutus on ollut merkittävin palvelu- ja myyntityöntekijöihin, joiden työttömyys kasvoi 108 % (+540). Lisäyksestä valtaosa, 409 henkilöä, muodostuu lomautetuista.

TE-toimistoon ilmoitettiin maaliskuun aikana 898 uutta avointa työpaikkaa eli 6 % enemmän (+49) kuin vuotta aikaisemmin. Paikat vähenivät merkittävästi lähes kaikilla aloilla, mutta kausityöpaikat maa- ja metsätaloussektorilla nostivat kokonaismäärää. Työttömyyden kasvusta huolimatta monilla aloilla on työvoimapula. Vaikeinta oli löytää maanviljelijöitä ja eläintenkasvattajia, terveydenhuollon erityisasiantuntijoita - eli esimerkiksi lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä –, siivoojia, teollisuustuotteiden kokoonpanijoita ja opettajia.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. Seuraava työllisyyskatsaus (toukokuu 2020) julkaistaan 24.6.2020 klo 8.00.

Lisätietoja:
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Yritys- ja työvoimapalvelut -yksikkö
Atte Laitinen, 0295 023 886
Sposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
http://www.elykeskus.fi/kainuu

Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto
Tiina Veijola, 0295 039 116
Sposti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

 

 


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT