› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Tienpitoon lisärahoitusta - lisää päällystyskohteita Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Tienpitoon lisärahoitusta - lisää päällystyskohteita Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Teiden päällystämiseen ja muuhun tienpitoon on myönnetty lisärahoitusta ja Varsinais-Suomen ELY-keskus on saanut siitä lähes 3,2 M€. Lisärahoituksesta n. 2,4 M€ käytetään teiden uudelleen päällystämiseen. Vaikka teiden päällystämiseen on tänä vuonna käytettävissä rahoitusta muutoinkin aiempia vuosia enemmän, lisärahoitus tulee tarpeeseen. Korjausvelkaa on paljon ja kun rahoitusta on käytettävissä enemmän, sitä riittää myös vähäliikenteisemmän tieverkon kunnon parantamiseen. Lisärahoituksen turvin pyritään päällystämään n. 50 km teitä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sekä 6 km jalankulku- ja pyöräilytietä.

Päällysteiden uusimisen ohella lisärahoitus mahdollistaa myös muita pienimuotoisia parannustöitä, kuten kaiteiden parannusta. Mm. kantatien 43 vanhat betonitolppakaiteet voidaan uusia lisärahoituksen turvin. Lisäksi sorateiden liikennöitävyyttä pystytään parantamaan tekemällä kunnossapitotöitä normaalia laajemmin.

Lisärahoituksella alustavasti suunnitellut päällystyskohteet Varsinais-Suomessa (yht. 22 km + 6 km jalankulku- ja pyöräilytietä):

 • Mt 110 Tammisilta-Piikkiö osuudella
 • Mt 192 Tanila-Seikelä 3
 • Mt 224 Vaskio-Marttila
 • Mt 1821 Kaistarniemi-Haarla osuudella
 • Mt 12263 Maskun kohta
 • Mt 180 kevyen liikenteen väylä Kirjala-Parainen osuudella

Lisärahoituksella alustavasti suunnitellut päällystyskohteet Satakunnassa (yht. 25 km):

 • Vt 8 Rauma-Eurajoki osuudella
 • Mt 210 Hinnerjoki-Lappi osuudella
 • Mt 2101 Vampulan keskusta
 • Mt 2176 Olkiluoto

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus

- kunnossapitoasiantuntija Jukka Heikkilä, p. 040 727 6061 (päällystyskohteet)

- toiminnanohjauspäällikkö Pekka Puurunen, p. 040 738 4293 (lisärahoitus ja muut parannuskohteet)

 


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT