› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Sääksjärven liityntäpysäköintialue tulee todelliseen tarpeeseen (Pirkanmaa)

Sääksjärven liityntäpysäköintialue tulee todelliseen tarpeeseen (Pirkanmaa)

Uusi liityntäpysäköintialue otetaan käyttöön tiistaina 12. marraskuuta

Keväällä aloitetut Sääksjärven eritasoliittymän parantamistyöt valtatie 3:lla on saatu lähes valmiiksi. Moottoritien ramppien yläpäihin on rakennettu kaksi kiertoliittymää ja moottoritien ylittävä Vikkiniityn risteyssilta peruskorjattiin. Liittymän välittömään läheisyyteen Ruskontien varteen rakennettiin uusi Sääksjärven liityntäpysäköintialue, joka avataan autoilijoille ensi tiistaina 12.11. Liityntäpysäköintialue parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä mahdollistamalla joustavat matkaketjut. Järjestelyt parantavat myös saattoliikenteen toimivuutta.

Sääksjärvi on vilkas linja-autoliikenteen solmupiste

Sääksjärven liittymä on vilkas linja-autojen solmupiste, joten Sääksjärven uusi liityntäpysäköintialue tulee todelliseen tarpeeseen. Sääksjärven liittymän läheisyydessä olevat pysäkit palvelevat sekä pitkämatkaista että paikallista linja-autoliikennettä. Moottoritien ramppipysäkeillä pysähtyvät Helsingin ja Turun suunnan reittiliikennevuorot, joita liikennöivät Onnibus.com Oy, Väinö Paunu Oy ja Länsilinjat Oy. Myös linjan 51 Valkeakosken ja Tampereen väliä kulkevat Valkeakosken Liikenne Oy:n vuorot pysähtyvät Sääksjärvellä, samoin NYSSE-linjan 55 vuorot Vesilahden suuntaan. Tampereentiellä kulkevat NYSSE-linjat 26 ja 50, Ruskontiellä taas Sääksjärven ja Hervannan välillä NYSSE-linja 58. Sääksjärvi toimii myös monen tilausajobussin pysähtymispaikkana.

Liityntäpysäköintialueella saa pysäköidä vuorokauden ympäri, eli 24 tuntia, ja pysäköintialue on tarkoitettu erityisesti linja-autoliikenteeseen liittymistä varten. Liityntäpysäköinnin alueella on myös katettu, runkolukittava pyöräteline. Sähköautojen latausmahdollisuutta ei liityntäpysäköintipaikalla vielä ole, mutta sen toteutusmahdollisuuksia on alustavasti selvitetty. Uusi liityntäpysäköintialue tarjoaa pysäköintipaikan yli 60 autolle.

Pirkanmaalla on viime vuosina toteutettu liityntäpysäköintialueita sekä teiden solmupysäkkien, että rautatieasemien yhteyteen. Ne ovat päivittäin aktiivisessa käytössä ja niiden käyttöaste on korkea. Tulevaisuudessa matkaketjujen halutaan yleistyvän, jolloin liityntäpysäköintipaikat ovat entistäkin tärkeämpi osa liikennejärjestelmää.

Sääksjärven liityntäpysäköintialueen toteuttaminen on osa Tampereen kaupunkiseudun maankäytön, liikenteen ja asumisen (MAL) -sopimusta. Liityntäpysäköintipaikan kustannuksiin on osallistunut myös Lempäälän kunta.

Liite: Kartta

Lisätietoja:

 • Yksikön päällikkö Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 03 6316 

Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT