› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Pirkanmaan työttömille työnhakijoille on käynnistymässä uusia palvelumahdollisuuksia (Pirkanmaa)

Pirkanmaan työttömille työnhakijoille on käynnistymässä uusia palvelumahdollisuuksia

Pirkanmaan työttömille työnhakijoille on käynnistymässä kaksi uutta palvelua. Palvelujen tavoitteena on löytää yksilöllisiä ratkaisuja työttömyyteen. Palveluihin voi hakeutua TE-toimiston kautta ja mukaan pääsee noin 3500 pirkanmaalaista työnhakijaa.

Focus Työpolut tarjoaa joustavia palvelupolkuja työnhakijoiden tukemisessa

Focus Työpolut -niminen palveluohjelma tarjoaa joustavia palveluja pirkanmaalaisille työnhakijoille. Palvelun aikana luodaan yksilöllinen palvelupolku, jonka tavoitteena on johtaa osuvaan työpaikkaan. Tukea saa myös opiskelusuunnitelmiin sekä yrittäjyyden tai kevytyrittäjyyden pohdintaan.

Palvelua on toteuttamassa joukko pirkanmaalaisia työhaun ja uraohjauksen ammattilaisia: ForeAmmatti (Foredata), Omapaja, Cimson Koulutuspalvelut ja Cimson Henkilöstöpalvelut sekä Uratehdas yhteistyössä Pirkanmaan TE-toimiston kanssa.

Palvelussa pystytään tukemaan työnhakijaa monin tavoin esimerkiksi urasuunnittelussa, ammatinvalinnassa, osaamisen kartoittamisessa ja tuotteistamisessa, työnhaun tehostamisessa, opintojen aloittamisessa, osatutkintojen suorittamisessa sekä yrityksen perustamisessa. Laajaan palvelutarjottimeen sisältyvät myös TE-palveluista tutut ryhmävalmennukset ja työkokeilut. Jokainen asiakas saa henkilökohtaisen valmentajan, joka luotsaa palvelupolulla eteenpäin kohti ratkaisua.

Palvelun aikana kokeillaan uusia toimintamalleja sekä innovatiivisia käytäntöjä. Focus Työpolut kehittää myös uudenlaista digitaalista toimintaympäristöä. Tavoitteena on hyödyntää digitaalisia työvälineitä työnhakijoiden työllistämisessä ja ratkaisujen löytämisessä.

Palvelun kesto on joustava ja yksilöllinen. Mitä pikemmin ratkaisu tilanteeseen löytyy, sitä nopeammin palvelu on paketissa. Ratkaisu voi siis löytyä nopeastikin tai perusteellisemman pohdinnan ja kokeilun kautta.

- Focus Työpolut -palvelu kattaa koko Pirkanmaan. Ryhmäpalveluja järjestetään Tampereella sekä tarpeen mukaan laajemmin Pirkanmaan alueella. Yksilövalmennusta järjestetään joustavasti eri paikkakunnilla, kertoo aluejohtaja Juhana Lehtiö Cimsonilta.

Työtalo Pirkanmaan tavoitteena on tarjota asiakkaalle yksilöllinen asiakkaan tilanteen huomioiva palvelu

Työtalo -nimisessä kokonaisuudessa lähdetään liikkeelle asiakkaan omasta palvelutarpeesta. Yksilöllisen tuen ja erilaisten ryhmäpalveluiden avulla vahvistetaan asiakkaan osaamista ja työllistymismahdollisuuksia. Palveluun voi sisältyä esimerkiksi ryhmävalmennusta, työkokeilua tai osatutkintojen suorittamista.

- Tavoitteena on, että asiakas löytää esimerkiksi koulutus- tai työpaikan. Kontaktoimme hankkeen aikana yli 10 000 työnantajaa ja hankimme työ- ja työkokeilupaikkoja asiakkaille. Työtalolla on myös käytössä digitaalisia työvälineitä, mutta panostamme erityisesti yksilötapaamisiin, kertoo toiminnanjohtaja Maarit Hirvonen Mielen ry:stä

Palveluntuottajina Työtalo-konsortiossa toimivat Mielen ry, Sopimusvuori ry, SunUra Oy, Työvalmennussäätiö Syke sekä alihankkijan roolissa Verve Oy ja Cimson Koulutuspalvelut Oy.

- Tämä on jo toinen menestyksekäs konsortiona tehty tarjous, jossa järjestölähtöiset toimijat yhdessä yritysten kanssa tekevät monipuolisesti yhteistyötä asiakkaalle toimivan palvelun ja työllistymisen puolesta, Maarit Hirvonen iloitsee. Palvelun hallinnoinnista vastaa Mielen ry.

Taustaa

- Tämän uuden palvelun käynnistäminen on yksi Pirkanmaan TE-toimiston konkreettisista toimista hallitusohjelman mukaisen 75%:n työllisyystavoitteensaavuttamiseksi. Yhteistyöllä yksityisten toimijoiden kanssa halutaan tarjota asiakkaille palvelutarpeen mukaista pitkäkestoisempaa ja kokonaisvaltaisempaa palvelua. Tavoitteena on parantaa TE-palvelujen saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta. Tavoitteena on myös lisätä osaavan työvoiman saatavuutta Pirkanmaalla ja mahdollistetaan työvoiman ulkopuolella olevia asiakkaita palvelun kautta takaisin työelämään, toteaa Pirkanmaan TE-toimiston johtaja Riku Immonen.

- Pirkanmaan TE-toimisto ja Pirkanmaan ELY-keskus haluavat olla edistämässä asiakaslähtöisten ja vaikuttavien palvelumarkkinoiden ja järjestäjäkumppanuuksien kehittymistä. Taustalla on myös halu vahvistaa julkisten ja yksityisen toimijoiden yhteistyötä ja saada kokemusta PPP –hankkeesta (Public Private partnership hankintamalli), kertoo yksikön päällikkö Riikka Joutsensaari Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Lisätietoja

 • Riku Immonen, puh. 0295 045 576 johtaja, Pirkanmaan TE-toimisto
 • Tarja Paulaniemi, puh 0295 045 708 palvelujohtaja, Pirkanmaan TE-toimisto
 • Riikka Joutsensaari, puh. 0295 036 053 yksikön päällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus

Palvelujen sisällölliset tiedustelut: 

 •  Kaisu Paloheimo, puh. 045 112 8779 koulutuspäällikkö, Focus Työpolut
 •  Kimmo Laitinen, puh. 044 974 3236 projektipäällikkö, Työtalo Pirkanmaa

Aiheesta aiemmin uutisoitua: Pirkanmaalainen työtön voi saada kohta itselleen yksilöllisen palveluohjelman

 


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT