› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

PIR kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pirkanmaa

Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet, verkkosivuesittely

Liikenne ja infrastruktuuri

Yleistiedoksiannot ja Väyläviraston ilmoitukset

Käynnistetyt yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat

Nähtävänä olevat yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat

 • Kuulutus tiesuunnitelman, Matkatien (Maantie 23528) linja-autopysäkin parantaminen, Ylöjärvi, pitäminen yleisesti nähtävänä ajan 17.6.2020–17.7.2020
 • Kuulutus tiesuunnitelman valtatie 9 parantaminen Urjalassa välillä Lehmussuon eritasoasoliittymä–Lellantien liittymä, Urjala, pitämisestä yleisesti nähtävänä ajan 12.3.2020–14.4.2020.
 • Kuulutus tiesuunnitelman Valtatie 9 parantaminen rakentamalla ohituskaistat välille Yliskylä - Oritupa, Orivesi pitämisestä yleisesti nähtävänä 12.2.2020–13.3.2020 välisen ajan. 

Nähtävänä olevat yleis- ja tiesuunnitelmien hyväksymispäätökset ja päätösten voimassaolon jatkaminen

 • Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä: Vt 9 parantaminen rakentamalla ohituskaistat välille Yliskylä – Oritupa, Orivesi, tiesuunnitelma (pdf, nähtävillä 29.7.2020-7.9.2020)
 • Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaolon jatkamisesta Maantien 276 (Kyröskoskentie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kyröskoskentie – Kyröntie, Ylöjärvi sekä siihen liittyvän aineiston pitäminen nähtävillä 9.7.-17.8.2020
 • Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä Valtatien 3 parantaminen välillä Hämeenkyrö – Ylöjärvi, Hämeenkyrö ja Ylöjärvi (2.7.2020)

Ympäristö- ja luonnonvarat

 • Kuulutus Ahvenlammennevan turvetuotantoalueen pöly- ja melutarkkailuohjelmasta sekä tarkkailuohjelma (nähtävillä 4.9.2020 asti)

 • Kuulutus (pdf) ja päätös (pdf), Ahvenlammennevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma (nähtävillä 8.9.2020 asti).

 • Kuulutus (pdf) ja tarkkailuohjelma (pdf), Leustunsuon turvetuotantoalueen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen vuodesta 2020 alkaen (nähtävillä 3.9.2020 asti).

 • Lausunto kaapelin sijoittamisesta vesistöön, Kirkkojärvi/Teiskolansalmi, Tampere sekä yleistiedoksianto (17.7.2020)

 • Lausunto vesistön alitusten luvantarpeesta, vesistökaapelit Lehmijärventie, Länsi-Teisko, Ylöjärvi sekä yleistiedoksianto (17.7.2020)

 • Kuulutus (pdf) Kulo- ja Rautaveden kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman jatkamisen hyväksymisestä.  Tarkkailuohjelman (2012) (pdf) mukaista kalataloustarkkailua jatketaan toistaiseksi. (nähtävillä 18.8.2020 asti)

 • Kuulutus ja päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Peltorinteentie, Urjala (9.7.2020).

 • Kuulutus ja päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Pirkantie 2, Ikaalinen (9.7.2020).

 • Kuulutus Refeco Oy:n Nokian sintrauslaitos -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman vireilläolosta hankkeen vaikutusalueella sekä aineisto hankkeen YVA-sivuilla. (8.7.2020)

Muut kuulutukset

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus. Valitse alueeksi Lappi ylhäältä oikealta.

Muu tiedoksianto


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT