› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Peltovalvonnat alkavat Pirkanmaan maatiloilla (Pirkanmaa)

Peltovalvonnat alkavat Pirkanmaan maatiloilla (Pirkanmaa)

Tällä viikolla alkavat jokavuotiset peltotarkastukset Pirkanmaan maatiloilla. Kesä-marraskuun aikana ELY-keskuksen tarkastajat kiertävät peltovalvonnoissa noin 200 maatilaa. Käynnin aikana he toteavat viljelykasvit, viljelytavan ja pinta-alat sekä tarkistavat, että tilalla noudatetaan tukiehtoja.

Pirkanmaalla on yhteensä noin 4 000 maatilaa, joiden vuosittaisista tarkastuksista päättää Ruokavirasto. Tänä vuonna valvontakäyntejä tekee 20 ELY-keskuksen vakinaista tai määräaikaista tarkastajaa. Ennen tilalle menoa tarkastaja perehtyy etukäteen valvottavan maatilan tietoihin ja valmistelee käynnin niin, että itse valvonta sujuisi jouhevasti. Viljelijä voi valmistautua valvontaan varmistamalla, että kaikki valvonnan ilmoittamisen yhteydessä pyydetyt asiakirjat ovat saatavilla. Valvonnan jälkeen ELY-keskus lähettää tilalle yhteenvedon, jossa on kerrottu lohkokohtaisesti mittaustulokset ja mahdolliset tilalla havaitut puutteet.

Maatilojen tukivalvontoja säätelevät koko EU:n alueella Euroopan neuvoston ja Euroopan komission yhteiset, kaikkia jäsenvaltioita koskevat säädökset. EU:n kokonaan ja osittain rahoittamien tukien lisäksi valvotaan myös kansallisia tukia. Viljelijätukien maksamisen ehtona on, että pinta-alaperusteisia tukia hakeneista maatiloista vähintään viisi prosenttia valvotaan vuosittain. Ruokavirasto poimii valvontatilat rekistereistä satunnaisella tai painotetulla otannalla. Maatiloilla tehtävien käyntien lisäksi tukiehtojen täyttymistä valvotaan talvisin asiakirjojen perusteella.

Peltovalvontojen lisäksi Pirkanmaan ELY-keskuksen tarkastajat tekevät tiloilla mm. rahoitustukiin, eläinvalvontaan, kasvintarkastukseen ja eläinten hyvinvointiin liittyviä käyntejä ympäri vuoden.

Lisätietoja:

Valvontapäällikkö
Juha Levomäki
puh. 0295 036 067


Jaakko Luoma (vas.), Nina Knuutila, Tero Nurmi, Katja Kamppikoski, Anne Teränen ja Katriina Salovaara aloittivat kesän alussa. Kuvasta puuttuu Fiia-Emilia Jussila. Kuvaaja Tinnu Salonen.​


Uppdaterad