› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Nuoret ovat melko tyytyväisiä Pirkanmaan työllisyyspalveluihin (Pirkanmaa)

Nuoret ovat melko tyytyväisiä Pirkanmaan työllisyyspalveluihin (Pirkanmaa)

Pirkanmaalla työttömistä työnhakijoista on nuoria alle 30-vuotiaita 26 prosenttia eli 5750 henkilöä. Jotta heille suunnattuja työllisyyspalveluita voitaisiin kehittää, kysyttiin nuorilta kokemuksia ja toiveita. Alkukesästä tehdyn kyselyn tulosten perusteella nuoret ovat melko tyytyväisiä palveluihin, mutta eivät kuitenkaan tunne niitä riittävän hyvin.

Pirkanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 526 alle 30-vuotiasta nuorta. Valtaosa kyselyyn vastanneista oli työttömänä tai osa-aikatyössä.

Tulosten perusteella Pirkanmaan koulutusmahdollisuudet vastaavat melko hyvin nuorten tarpeisiin. Toisaalta tarjontaa ei kaikilta osin tunnettu ja vaihtoehdoista toivottiinkin lisää tietoa.

Nuorten palveluista parhaiten heidän tarpeisiin vastasivat Ohjaamon, etsivän nuorisotyön sekä kuntien nuoriso- ja työllisyyspalveluiden toiminta. Nuorten motivaation kannalta on tärkeää, että palveluun osallistuminen auttaa työllistymään ja kouluttautumaan, palvelussa on heitä kiinnostavia aiheita ja toimintaa, se on sopivien kulkuyhteyksien päässä ja siihen on helppo hakeutua. Palveluita, tapahtumia ja tiloja nuorten palveluille toivottiin lisää myös Tampereen ympäristökuntiin.

Palveluihin osallistumisen suurimpina esteinä on, ettei nuori löydä tarvitsemaansa palvelua, palveluun osallistuminen ei kiinnosta tai palveluun on hankala kulkea, eikä ole rahaa kulkemiseen. Jonot esimerkiksi mielenterveyspalveluihin, lastenhoito-ongelmat ja palvelun hyödyttömyys nähtiin myös esteinä palveluihin osallistumiselle. Lisäksi moni vastaajista koki, ettei heillä ole riittävästi tietoa palveluista ja niihin hakeutumisesta ja palveluista on vaikea saada lisätietoa.

Kyselyyn vastaajat näkivät tulevaisuutensa valoisana, sillä valtaosa uskoi olevansa puolen vuoden kuluttua joko työssä tai opiskelemassa.

Parhaillaan on myös käynnissä nuorten palveluiden tuottajille suunnattu kysely alle 30-vuotiaiden palveluista. Molempien kyselyiden tuloksia hyödynnetään Pirkanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston alle 30-vuotiaiden nuorten palveluiden kehittämisessä ja uusien vaihtoehtojen suunnittelussa.


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT