› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Maanteiden liikennemäärät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella palautumassa lähemmäs koronaepidemiaa edeltänyttä aikaa (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Maanteiden liikennemäärät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella palautumassa lähemmäs koronaepidemiaa edeltänyttä aikaa (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Osana koronavirusepidemiaan liittyviä rajoitustoimenpiteitä Suomen hallitus päätti 16.3.2020 keskeyttää koulujen lähiopetuksen keskiviikosta 18.3.2020 lähtien. Samanaikaisesti myös niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla ne työntekijät, joiden työtehtävät sen mahdollistivat, siirtyivät laajasti etätyöhön.

Vuorokausiliikenteen määrä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteillä vähentyi heti 18.3.2020 lähtien keskimäärin 26 % verrattuna rajoitustoimenpiteitä edeltäneeseen aikaan. Aamun työmatkaliikenteessä vähenemää oli tuolloin keskimäärin 34 %. Pienimmillään liikennemäärät olivat maalis-huhtikuun vaihteessa viikolla 14, jolloin vuorokausiliikenteen määrä oli keskimäärin 37 % pienempi ja aamun työmatkaliikenne 43 % pienempi kuin ennen rajoitustoimenpiteitä. Liikennemäärät ovat sen jälkeen viikosta 15 lähtien kasvaneet hiljalleen.

Koulujen lähiopetusta jatkettiin jälleen torstaina 14.5.2020, jolloin vuorokausiliikennemäärä kasvoi selvästi ja oli enää keskimäärin 13 % pienempi verrattuna rajoitustoimenpiteitä edeltäneeseen tilanteeseen. Myös aamun työmatkaliikenteen määrä kasvoi ja oli vastaavasti 29 % pienempi kuin ennen virusepidemiaa.

Myös pyöräilyn määrä vähentyi selvästi koulujen lähiopetuksen keskeyttämisen ja etätyöhön siirtymisen myötä. Maaliskuun kahden viimeisen viikon aikana pyöräilijöiden määrä oli Oulun ja Kempeleen mittauspisteillä 20-22 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Huhtikuussa pyöräilijöiden määrä oli viikoittain jopa 29-43 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Pyöräilijämäärät alkoivat lähestyä edellisen vuoden tasoa toukokuun alussa. Toukokuussa pyöräilijöitä on ollut enää 12-18 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Raskaan liikenteen määrissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia rajoitustoimenpiteiden aikana.

Lähteet: Traffic Management Finland ja Oulun kaupunki

Lisätietoja antaa:

Jani Huttula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT