› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Liikennejärjestelyjen parantamistyöt Partolassa valmistuvat vaiheittain, liikennejärjestelyihin muutoksia (Pirkanmaa)

Liikennejärjestelyjen parantamistyöt Partolassa valmistuvat vaiheittain - liikennejärjestelyihin muutoksia (Pirkanmaa)

Tampereen ja Pirkkalan alueella Partolassa Nuolialantien ja Naistenmatkantien liittymäalueella liikennejärjestelyt muuttuvat marras- joulukuun aikana. Samassa yhteydessä työn aikana suljettuina olleita jalankulku- ja pyöräilyliikenteen yhteyksiä palautetaan käyttöön.

Joukkoliikenteen järjestelyt

Nuolialantien ja Naistenmatkantien valo-ohjattuun liittymään avataan joukkoliikennekaista (vapaa oikea) Nuolialantieltä Pirkkalan keskustan suuntaan. Kaista otetaan käyttöön viikon 47 aikana. Kaista tulee sujuvoittamaan joukkoliikenneyhteyksiä Pirkkalan suuntaan ja sitä saa käyttää joukkoliikenteen lisäksi myös taksit sekä raskas liikenne. Henkilöautoliikenne kaistalla on kielletty.

Ajoneuvo- jalankulku- ja pyöräilyliikenteen järjestelyt

Kaikki rakennustyön ajaksi suljetut jalankulku- ja pyöräilyliikenteen väylät sekä Kenkätien alikulkukäytävä palautetaan käyttöön viimeistään joulukuun 2019 aikana.

Jalankulku- ja pyöräilyliikenteen yhteys Pereentien ja Valmetinkadun välillä avataan käyttöön marraskuun 2019 aikana. Nykyinen suojatieyhteys Nuolialantien poikki poistuu käytöstä sen jälkeen, kun Kenkätien alikulkukäytävä avataan joulukuun aikana. 

Lisätietoja:

Tietoa parantamistöiden etenemisestä: https://vayla.fi/pirkanmaalla-rakenteilla/uusia-liikennejarjestelyita-sarankulmaan

 • Projektipäällikkö Mikko Asunen, p. 0295 024 106, Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus
 • Työpäällikkö Sami Immonen p. 050 414 7236, GRK Infra Oy
 • Rakennuttajakonsultti Pietari Kousa, p. 040 147 6715, Ramboll Finland Oy

Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT