› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

liikenne-liikenteen asiakaspalvelu-ingressi_sv

Trafikens kundservice

Trafikens kundservice är Trafikledsverkets, NTM-centralernas och Traffic Management Finland Groups gemensamma rikstäckande rådservice gällande ärenden om landsvägar, järnvägar och vattenfarleder.

Man kan ge respons, ställa frågor och ge förslag samt göra anmälan gällande trafikleder.

Sök information

På nätsidorna hittar man information on t ex. vägars och järnvägars underhåll, trafiksäkerhet, trafikledsprojekt och instruktioner hur man ansöker om trafiktillstånd. Vi har samlat ihop på vår tjänst svar på frågor som oftast ställs.

Ta kontakt

Om du inte hittar det du söker på nätsidorna eller i ofta ställda frågor-tjänsten, ta kontakt. Du kan lämna meddelande via Reponskanalen dygnet runt. Vi behandlar kontakter på vardagar.

Chat-kanalen är öppen på vardagar kl 12-16 på NTM-centralens nätsidor och på Responskanalens –sida.

Telefonlinjerna är öppna vardagar kl 9-16. Vi spelar in samtalen för att förbättra kundtjänstens kvalité. Samtalen kostar den normala telefonkostnaden (lna/mta).

Genom att ta kontakt får du ditt ärende genast under behandling. Eventuellt styr vi dig till rätt tjänst.

Ge respons

Respons kan ges på Reponskanalen-tjänsten med markering på kartan. På kartan kan du även följa publicerade reponsers behandling.

Vi behandlar kontakterna och vidarebefordrar reponserna till ärendets experter. Reponser utnyttjas i utvecklingen av vår verksamhet.

Gör ett förslag

Funderar du på att göra ett förslag? Du kan göra ett förslag via Reponskanalen och NTM-centralens experter värderar möjligheterna att utföra den mer exakt. Alla förslag är inte genomförbara. Emellanåt hindrar genomförandet brist på finansiering och även mindre åtgärders genomföring kräver att normerna uppfylls i trafikmiljön.

Anmäl om vägens skick

Du kan anmäla om vägens skick i Reponskanalens-tjänst markerat på kartan dygnet runt. Vi vidarebefordrar anmälningar på vardagar till entreprenören som sköter vägen. På kartan kan du följa även andras anmälningar och deras behandling.

Anmäl problem som kan äventyra trafik direkt till Vägtrafikantcentralens Vägtrafikantlinje genom att ringa 0200 2100 (24/7). Anmälningar som hör till Vägtrafikantlinjen är t ex. vatten på vägen, träd eller annat som fallit på vägen, sånt som hindrar att vägen används normalt.

Anmälaren bes om den exakta platsen där problemet finns och kontaktuppgifter. Vägtrafikcentralens jourhavande vidarebefordrar anmälan till områdets entreprenör.

 


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT