› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Inverkan av coronavirussituationen på kundbetjäningen vid NTM-centralen och arbets- och näringsbyrån i Nyland (Nyland)

Inverkan av coronavirussituationen på kundbetjäningen vid NTM-centralen och arbets- och näringsbyrån i Nyland

Enligt regeringens riktlinjer betjänar personalen vid NTM-centralen och arbets- och näringsbyrån i Nyland i regel elektroniskt och per telefon från och med den 18 mars. Arbets- och näringsbyrån i Nyland begränsar användningen av sina kundlokaler endast till att inleda jobbsökningen för de kunder som inte kan uträtta ärenden på nätet eller per telefon.

Verksamheten vid registratorskontoren vid NTM-centralen och arbets- och näringsbyrån i Nyland fungerar som vanligt.

Information om avbokade evenemang finns på vår webbplats. Möten och andra evenemang ordnas virtuellt i mån av möjlighet.

Det dagliga arbetet fortsätter, men vi har samtidigt förberett oss på förändringar och en kraftig prioritering av de viktigaste funktionerna.

Följ NTM-centralens och arbets- och näringsbyråns webbplats och kanaler i sociala medier för information om vår verksamhet och de förändringar som situationen orsakar.

Ovan nämnda undantagsåtgärder gäller fram till den 13 april 2020 med beaktande av situationen.

Mer information om att uträtta ärenden elektroniskt:
NTM-centralen: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/asioiverkossa
Arbets- och näringsbyrån: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/index.html

NTM-centralen i Nyland i sociala medier:
» Twitterkontot för NTM-centralen i Nyland
» Trafikfrågor vid NTM-centralen i Nyland på Twitter

Arbets- och näringsbyrån i Nyland i sociala medier:
» Facebook
» Instagram
» Twitter

 

Mer information:
Överdirektör Petri Knaapinen, NTM-centralen i Nyland
Direktör Tiina Korhonen, arbets- och näringsbyrån i Nyland


Uppdaterad