› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

KES Tiehankkeet - mt 640 Vuonteensalmi KU

Maantien 640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, KU, Laukaa

Hankekuvaus

Keski-Suomen ELY-keskus rakennuttaa Laukaan Vuonteelle uuden teräsbetonirakenteisen vesistösillan korvaamaan vanhan, vuonna 1933 rakennetun terässillan. Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan viereen (pohjoispuolelle). Sillan alikulkukorkeus tulee olemaan 5,5 metriä. Hankkeessa toteutetaan myös sillan uusimiseen liittyvät tie- ja liittymäjärjestelyt sekä uusi kevyen liikenteen väylä kesällä 2018 valmistuneelle ekokoululle. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Torronseläntie - ekokoulu on ELY-keskuksen ja Laukaan kunnan yhteisrahoitteinen hanke. Uuden vesistösillan rakentaminen sisältyy Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2016 julkaisemaan siltojen peruskorjausvelkaohjelmaan.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan kokonaishintaisena kokonaisurakkana. Tarjouskilpailun jälkeen urakoitsijaksi on valittu Kreate Oy. Hankkeen kokonaishinta on 4 995 000 euroa (alv 0 %). Hankekokonaisuus on jaettu kahteen hankeosaan. Hankeosa 1 sisältää uuden sillan rakentamisen tie- ja liittymäjärjestelyineen. Hankeosaan 2 kuuluu kevyen liikenteen väylän rakentaminen Torronseläntien liittymästä ekokoululle.

Ajankohtaista

Urakkaan kuuluvat työt on aloitettu maaliskuussa 2018.

Uusi silta otetaan liikenteelle 29.5.2019, jonka jälkeen vanha silta puretaan ja siltaympäristö viimeistellään kesä-heinäkuun aikana. Hankeosaan 2 sisältyvät työt ovat valmistuneet sovitusti ennen koulujen alkua elokuussa 2018.

Lisätietoja

Lisätietoja hankkeesta antavat:

 • Keski-Suomen ELY-keskus, yksikön päällikkö Janne Jaatinen, janne.jaatinen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 024 683
 • Laukaan kunta, suunnitteluinsinööri Ari Heikkinen, ari.heikkinen(at)laukaa.fi, puh. 040 845 9173
 • Kreate Oy, työpäällikkö Antti Kakko, antti.kakko(at)kreate.fi, puh. 0400 579 820

 


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT