› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Kangasalan Kiertotalousalue -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi antaa mielipiteitä (Pirkanmaa)

Kangasalan Kiertotalousalue -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi antaa mielipiteitä (Pirkanmaa)

Tarasten Kiertotalous Oy toimittanut Pirkanmaan ELY-keskukselle Kangasalan Kiertotalousalue -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus). Selostuksesta voi antaa mielipiteitä 20.12. asti. Arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen toteuttamisvaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista.

Tarasten Kiertotalousalue Oy suunnittelee uutta kiertotalousaluetta, johon sisältyy jätteidenkäsittelyalueen perustaminen.  Suunniteltavalla hankealueella esikäsitellään, loppusijoitetaan ja hyödynnetään pilaantuneita maita, rakennus- ja purkujätteitä, teollisuuden jätteitä, tuhkia ja kuonia sekä ylijäämämaita. Alueelle sijoitetaan lisäksi tavanomaisen ja vaarallisen jätteen kaatopaikat sekä energiapuuterminaali. Vastaanotettava jätteen maksimäärä on 470 000 tonnia vuodessa, josta vaarallisen jätteen osuus on maksimissaan 188 000 tonnia vuodessa.

Jätteitä käsitellään murskaamalla, seulomalla, stabiloimalla, termisesti, pesumenetelmällä, huokosilmakäsittelyllä ja kompostoimalla. Hankealueen rakenteissa hyödynnetään jätemateriaaleja arviolta 595 000 rakennekuutiometriä. Rakentamisvaiheessa alueelta otetaan aluerakentamisen vuoksi maa- ja kallioaineksia noin 900 000 kuutiometriä, josta noin 2/3 osa hyödynnetään alueen rakentamisessa. Loput toimitetaan alueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi multa- ja kiviainestuotteina.

Suunniteltu 65 hehtaarin hankealue sijoittuu Kangasalan ja Tampereen rajalle, Tarasjärven alueelle, valtatie 9:n pohjoispuolelle. Hankealueen länsipuolella sijaitsee Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Tarastenjärven jätekeskus. Kiertotalousalue-hanke on uusi Tarastejärven jätekeskuksesta erillinen hanke. Suunniteltua toimintaa on ympäri vuoden arkisin klo 7 - 22 sekä kuljetuksia tarvittaessa yöaikaan ja viikonloppuisin.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot
 

YVA-menettelyssä arvioitiin 0-vaihtoehtoa ja kolmea hankevaihtoehtoa:

 • Vaihtoehto VE0: Alue toteutetaan asemakaavan mukaisesti. Alueelle sijoittuu kierrätystoimintaa, jonka laajuus ei laitoskohtaisesti edellytä YVA-menettelyä.
 • Vaihtoehto VE1: Alueella esikäsitellään, loppusijoitetaan ja hyödynnetään jätteitä 235 000 tonnia vuosittain
 • Vaihtoehto VE2: Alueella esikäsitellään, loppusijoitetaan ja hyödynnetään jätteitä 470 000 tonnia vuosittain
 • Vaihtoehto VE3: Alueella esikäsitellään ja hyödynnetään jätteitä 470 000 tonnia vuosittain

Yleisötilaisuus järjestetään 5.11. klo 18-20 Tammervoima Oy:n auditoriossa, Hyötyvoimankuja 1


Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on yleisön nähtävillä 31.10. - 20.12.2019 seuraavissa paikoissa:

 • Kangasalan teknisen keskuksen asiakaspalvelu, Urheilutie 13
 • Tampereen Palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B
 • Kangasalan pääkirjasto, Keskusaukio 2, Kangasala
 • Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2, Tampere
 • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere sekä osoitteessa www.ymparisto.fi/TarastenkiertotalousalueYVA

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 5.11. klo 18-20 Tammervoima Oy:n auditoriossa, Hyötyvoimankuja 1, Tampere. Samassa tilaisuudessa esitellään aluetta koskevaa asemakaavan muutosluonnosta.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 20.12.2019 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere. Yhteysviranomaisen (Pirkanmaan ELY-keskus) perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta tulee nähtäville edellä mainittuihin paikkoihin ja ympäristöhallinnon Internet-sivuille tammi-helmikuussa 2020.

Lisätietoja:

 • Hankesivu: www.ymparisto.fi/TarastenkiertotalousalueYVA
 • Hankkeesta vastaava: Tarasten Kiertotalousalue Oy, Petri Järvensivu, puh. 0400 700 639, etunimi.sukunimi@taraste.fi
 • Konsultti: Envineer Oy, Janne Huttunen, puh. 050 5700 014, etunimi.sukunimi@envineer.fi
 • YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Mervi Sivula, puh. 0295 036 011, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT