› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Fiske i Tana älv

Fiske i Tana älv

Obs! Innehållet på sidan uppdateras, vi beklagar brister i informationen.

Ett elektroniskt system har skapats för försäljning av tillstånd för fritidsfiske. Tillstånd kan i fortsättningen köpas både i Finland och i Norge genom att logga in i någotdera lands elektroniska tillståndsbutik. Det kommer att finnas en direkt länk mellan butikerna.

Det egentliga tillståndet skrivs ut som tidigare vid platserna för försäljning av tillstånd genom att visa tillståndskoden man fått då man handlat i webbutiken. Vid platserna för försäljning kontrolleras även fiskeredskapens renlighet.

Sprid inte laxparasiten!

Båtar, kanoter samt alla fångstredskap som hämtas till Övre Lapplands flodområden ska vara fullkomligt torra och desinficerade innan de används (Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1376/2004). Desinficeringsstationer ska alltid användas om det finns den minsta misstanke om båtarnas eller redskapens, till exempel vadarbyxornas och håvarnas renhet.

Gyrodactylus salaris är en c. 0,5 mm lång parasit som lever på laxens hud och som inte kan observeras med blotta ögat. Parasiten påträffas allmänt i älvarna som rinner ut i Östersjön där den inte har konstaterats orsaka dödlighet bland laxynglen. Laxstammarna i älvarna som rinner ut i Atlanten har inte motståndskraft mot parasitens förökning. Sålunda har parasiten orsakat dödlighet bland flodynglen i nästan 40 älvarna i Norge. Noggrannare information om parasiten och dess bekämpning finns i broschyren Tenoinfo och på Livsmedelssäkerhetsverkets (Livsmedelsverket) webbplats.

Platserna för försäljning av tillstånd och desinficering:

 • Kalastajan Majatalo, Karigasniemi
 • Tenon Tunturituvat ky, Tanssijoki
 • Tenon Kalastus- ja Eräpalvelu, Yläköngäs
 • Lomakylä Valle, Utsjoki
 • Uulan Säästö, Utsjoki
 • Tenon Lohituvat, Niemelä
 • Pub Restaurant Rastigaisa, Utsjoki
 • Vetsituvat, Vetsikko
 • Vetsikon leirintämökit, Vetsikko
 • Tenon Lohiranta, Niittyranta
 • Nuorgamin Lomakeskus, Nuorgam

 


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT