› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Euroopan sosiaalirahaston haku käynnissä 1.10.2019 asti (Pirkanmaa)

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) haku käynnissä 1.10.2019 asti (Pirkanmaa)

Pirkanmaalla on avattu kaikki toimintalinjat kattava avoin ESR-haku. Pirkanmaan teemalliset kohdennukset löytyvät osoitteessa www.rakennerahastot.fi (Länsi-Suomi) olevasta hakuohjeesta. Kaikki ohjelma-asiakirjan sisällölliset tavoitteet ja toimintalinjat ovat haettavissa ja täysimittaiset, kolmivuotiset kehittämishankkeet edelleen mahdollisia tässä vaiheessa kuluvaa rahoituskautta. Hakukierros päättyy 1.10.2019.

Hakuasiakirjasta löytyvät myös ESR-asiantuntijoiden yhteystiedot – ota rohkeasti yhteyttä, jos jokin hakemuksen tekninen asia mietityttää tai olet epävarma siitä, onko ideoimasi kehittämishanke rahoituskelpoinen.

Esitettävien hankkeiden tulee olla uutta ideoivia ja kokeilevia sekä mielellään mahdollisimman konkreettisia kehittämisehdotuksia sisältäviä – tällöin ne on helppo kuvata myös rahoittajalle hanke-esityksen muodossa.

Kiinnitä huomiota myös hankkeesi toteuttajaryhmään ja jatkuvuuteen: ovatko hankeideasi kannalta oleelliset toimijat mukana ja kuinka toiminta jatkuu, jos hankkeen tulokset osoittautuvat mainioiksi?

Muista myös omarahoituksen osuus, tarkista valintakriteerit ja mieti huolella kohderyhmät. ESR-rahoituksen vaikuttavuutta seurataan mm. hankeindikaattoreiden avulla ja siksi myös näille on uhrattava hankevalmistelussa ajatus jos toinenkin.

Pirkanmaan ESR-rahoitusta hallinnoiva Keski-Suomen ELY-keskus järjestää Pirkanmaan hanketoimijoille avoimen hankeaamupäivän elokuussa, seuraa viestintää www.rakennerahastot.fi-sivustolla (Länsi-Suomi). Täällä saat rautaisannoksen tietoa siitä, millainen on hyvä hakemus ja paikalla olevien ESR-asiantuntijoiden kanssa voit vaihtaa ajatuksia omasta hankesuunnitelmastasi.

Jos sinulla on loistava, yleishyödyllinen ja tarpeellinen hankeidea, tervetuloa hakemaan sille tukea Pirkanmaan ESR-rahoituksesta!

Lisää hausta www.rakennerahastot.fi-sivustolla


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT