› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Ehdotusapuri testaa ennalta kehitysehdotuksen toteutumismahdollisuutta (Pirkanmaa)

Ehdotusapuri testaa ennalta kehitysehdotuksen toteutumismahdollisuutta (Pirkanmaa)

Uusi ehdotusapuri tarjoaa tietoa tienpidosta ja liikenteestä. Apurin avulla voit testata kehitysehdotusten toteutumismahdollisuuksia ennakkoon. 

Tienpidon tai liikenteen kehitysehdotuksen tekeminen on nykyisin vaivatonta Palauteväylän kautta. ELY-keskukset saavatkin tienkäyttäjiltä vuosittain noin 1500 erilaista kehitysehdotusta.

Olemme nyt kehittäneet Ehdotusapuri-arviointityökalun, jolla voi etukäteen testata oman kehitysehdotuksensa realistisia toteutumismahdollisuuksia. Ehdotusapuriin on koottu tietoa eri toimenpiteiden yleisistä toteutusmahdollisuuksista, sillä kaikkien ehdotusten toteuttaminen ei ole mahdollista. Useimmiten syynä epäämiseen on rahoituksen puute tai toimenpiteen sopimattomuus ehdotettuun liikenneympäristöön. Esimerkiksi tiedossa olevia tieympäristön parannustarpeita on jo nyt paljon jonossa odottamassa rahoitusta. Toisaalta pienemmänkin toimenpiteen toteutuminen edellyttää liikenneympäristöön liittyvien kriteerien täyttymistä.  

Olemme havainneet, että emme ole tähän saakka tarjonneet asiakkaille tarpeeksi tietoa, millaisia ehdotuksia on mahdollista toteuttaa tai millaisin reunaehdoin eri toimenpiteitä toteutetaan. Ehdotusapurin avulla avaamme toimintatapojamme nyt lisää ja kerromme niistä ymmärrettävällä yleiskielellä ilman ammattitermejä. 

Ehdotusapuri tarjoaa tietoa ja mahdollisuuden arvioida jo ennen ehdotuksen tekemistä sen toteutusmahdollisuuksia. Toivomme, että tienkäyttäjät hyödyntävät tätä mahdollisuutta ja saamme sitä kautta vähennettyä sellaisia kehitysehdotuksia, joita ei ole mahdollista toteuttaa. Uskomme, että tienkäyttäjät saavat nyt parempaa palvelua, kun tieto löytyy heti itsepalveluna verkosta. Tehostamme samalla myös omaa toimintaamme.

Tutustu Ehdotusapuriin, vaikka et olisikaan tekemässä kehitysehdotusta. Sieltä löytyy paljon yleistä tienpitoon ja liikenteeseen liittyvää tietoa.


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT