› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Ammattitaitoisesti tehdyillä luontoselvityksillä on nyt kysyntää enemmän kuin koskaan aiemmin - hallitusohjelma lupaa töitä luontoselvittäjille

Ammattitaitoisesti tehdyillä luontoselvityksillä on nyt kysyntää enemmän kuin koskaan aiemmin - hallitusohjelma lupaa töitä luontoselvittäjille

Pääministeri Rinteen hallitusohjelman 2019 yhtenä tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa, ja hallitusohjelmaan on kirjattu, että laji- ja luontotyyppien inventointia tullaan jatkamaan. Tämä tulee väistämättä työllistämään ammattitaitoisia luontoselvittäjiä lähitulevaisuudessa. Ympäristöneuvos Aulikki Alanen ympäristöministeriöstä toteaa: Tarkoituksemme on saada luontoinventointien buumi aikaiseksi, osin elinympäristöjen tilan parantamisen toimintaohjelman valmisteluun ja kunnostettavien luontokohteiden suunnitteluun sekä seurantaan liittyen. Siksi luotettavia osaajia tarvitaan lähivuosina runsaasti.

Lapin ELY-keskuksen ylitarkastaja Taina Kojolan mukaan luontokartoituksia tehdään usein väärin mitoitetulla aika- ja työpanoksella. Syynä voi olla selvittäjän ammattitaidon riittämätön taso, työn vaativuuden aliarviointi tai halu voittaa muut tarjouskilpailuun osallistuvat yrittäjät. Huonosti tehdystä luontoselvityksestä seuraa yrittäjille lisää kustannuksia, hankkeen aloituksen viivästyminen sekä ELY-keskuksille ja aluehallintovirastoille lisää töitä. Hän toteaa: Nykyisten selvitysten laatu vaihtelee suuresti. Tästä syystä ELY-keskuksissa tullaan jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota luontoselvittäjien tasoon.

Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden osoittaa luontoselvityksen tekijän pätevyyden. Se tarjoaa riippumattoman arvioinnin henkilön osaamisesta. Sertifikaatin saajalta edellytetään taitovaatimuksena riittävää kokemusta, joka osoitetaan pätevyysvaatimuksien mukaisesti tehdyillä luontoselvityksillä. Lisäksi tietovaatimusten täyttäminen osoitetaan hyväksytysti suoritetulla tentillä. Tentti sisältää teoria-, lajintuntemus- ja luontotyyppiosiot. Lisätietoja sertifiointiin vaadittavasta osaamisesta löytyy verkosta (katso linkkilista alla). Sertifiointiin tähtäävän tentin järjestäjä, amanuenssi Sanna Huttunen Turun yliopistosta kertoo, että seuraava tentti järjestetään lauantaina 16.11.2019. Tentti on vaativa, mutta luonnontieteelliset museot tarjoavat mahdollisuutta harjoitella lajien tunnistamista museoiden aineistoilla. Jatkossakin tenttejä järjestetään pari kertaa vuodessa maastokauden ulkopuolella.

Luontoinventoinneissa voidaan tarvita hyvin laajaa osaamista eri eliöryhmien osalta. Sertifioinnissa täydellistä luonnontuntemusta ei edellytetä, mutta sertifioidun luontoselvittäjän tulee tunnistaa ne kohteet, joissa tarvitaan erityisosaamista, esimerkiksi jonkin tietyn lajiryhmän, kuten sammalten tai sudenkorentojen tarkemmaksi kartoittamiseksi. Sertifikaatin haltija myös sitoutuu ilmoittamaan nämä kohteet ja selvitystarpeet tilaajalle sekä kirjaamaan nämä asiat raporttiinsa.

Sertifiointijärjestelmä on järjestänyt yhteistä koulutusta luontoselvitysten tilaajille yhteistyössä Luontoselvitysten tekijät ry:n kanssa. Myös Luontoselvitysten tekijät ry pitää tärkeänä, että tilaajat osaavat kiinnittää huomiota luontoselvitysten riittävään laatuun, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Laura Uimonen.

Sertifioitujen ympäristönäytteenottajien ajan tasalla oleva luettelo löytyy verkosta Excel-tiedostona sertifiointijärjestelmän sivuilta (ks. https://www.syke.fi/sertifiointi). Tulevaisuudessa myös Luontoselvitykset-erikoistumisalan sertifikaatin omaavien luontoselvittäjien yhteystietoja voi hakea kyseisestä dokumentista. Näin työn tilaajat ja tarjoajat löytävät jatkossa helposti toisensa.

Lisätietoa verkosta:

Kuva: Laura Uimonen


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT