Valtatien 4 ja 13 parantaminen Huutomäen kohdalla, Äänekoski, tiesuunnitelma

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on valtateiden 4 ja 13 parantaminen Huutomäen liittymän kohdalla ja sen lähialueella Äänekoskella. Tiesuunnitelma on laadittu huhtikuussa 2015 hyväksytyn yleissuunnitelman periaatteiden mukaisesti.

Yleissuunnitelmasta poiketen on linjaus sovitettu lähelle nykyistä tietä Huutomäen liittymän eteläpuolella. Valtatie 4 suunnitellaan korkealuokkaisena kaksiajorataisena tienä, jossa vastakkaiset ajosuunnat erotellaan keskikaiteella. Huutomäen liittymä on suunniteltu eritasoliittymäksi ja muut suorat liittymät valtatieltä 4 poistetaan ja rakennetaan korvaavat kulkuyhteydet rinnakkaistieverkon kautta. Kevyen liikenteen tarpeisiin on suunniteltu turvallinen, autoliikenteestä eroteltu väylästö.

Nykytilanteessa liikennemäärä Huutomäen kohdalla on noin 11 000 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä on noin 12 %. Huutomäen liittymä on tiejakson kuormitetuin liittymä, jossa liikenne ajoittain jonoutuu ja erityisesti vasemmalle kääntyminen valtatien 13 suunnasta on vaikeaa ja vaarallista. Liikenne-ennusteen mukaan liikenne kasvaa lähivuosikymmeninä vielä huomattavasti, mikä edelleen heikentää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Äänekoskelle rakennettava biotuotetehdas kasvattaa merkittävästi erityisesti raskaan liikenteen määrää.

Hanke parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta alueella. Erityisesti valtatien 13 suunnasta tuleva liikenne hyötyy hankkeesta merkittävästi kun odottaminen Huutomäen liittymässä loppuu.

Suunnittelutilanne ja jatkotoimenpiteet

Hankkeen tiesuunnitelma hyväksyttiin Liikennevirastossa 10.5.2016 ja hyväksymispäätös tuli lainvoimaiseksi 17.6.2016.

Hankkeen rakennuttaa Liikennevirasto ja rakentaminen on aloitettu syksyllä 2016. Pääurakoitsijana on Graniittirakennus Kallio Oy.  Lisätietoja rakentamisesta löytyy liikenneviraston sivuilta. Suuri osa rakentamisesta tapahtuu nykyisten valtateiden ulkopuolella, jolloin haitta liikenteelle on mahdollisimman vähäinen.

Hanketta täydennettiin keväällä 2017 laaditulla muutossuunnitelmalla Kuorejoen kohdalta. Siinä esitetään Kuorejoen sillan uusiminen ja valtatien linjauksen sekä rinnakkaistiejärjestelyjen muutos. Myös meluntorjuntarakenteita parannetaan. Suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä saadaan keskikaidetie rakennettua yhtenäiseksi Mustikkamäen nykyisiltä ohituskaistoilta alkaen aina Kivisalmelle saakka.

Oheinen muutospiirustus 3T-1 korvaa osaltaan em. suunnitelmakartan nro 1. Muutossuunnitelma on hyväksytty 13.9.2017 Liikenneviraston päätöksellä LIVI/2310/04.01.01/2016 ja hyväksymispäätös on nähtävillä Äänekosken kaupunginvirastolla 20.9.-19.10.2017.

Muutossuunnitelman osuus toteutetaan erillisenä hankkeena v. 2018-2019 aikana mikäli Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteyksien parantamishankkeen rahoitus siihen riittää. Muutossuunnitelman osuudelta kustannusarvio on noin 5 M€. Hankkeen kilpailuttaa ja rakennuttaa Liikennevirasto.

 

 

 

 

Uppdaterad

På andra webbplatser

Muualla verkossa

Äänekosken liikenneyhteydet (www.liikennevirasto.fi)