Vt 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa, tiesuunnitelma

 

Hankkeen toteutuksesta vastaa Väylävirasto: hankkeen sivut (vayla.fi)

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jarmo Niskanen, jarmo.niskanen(at)vayla.fi

 

Hankekuvaus

Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on Suomen tärkein etelä-pohjoissuuntainen pääväylä. Se kuuluu osana yleiseurooppalaiseen TEN-T liikenneverkkoon ja on osa valtakunnallista erikoiskuljetusten verkkoa. Suunnitelmaosuus on valtatien 4 Lusi – Haaparanta välin yksi suurimmista ongelmakohdista. Tien merkitys myös Jyväskylän seutukunnan liikenteelle on huomattava.

Suunnittelukohde sisältää moottoritien rakentamisen uuteen maastokäytävään Kirristä Matinmäentien liittymään sekä nykyisen nelostien parantamisen moottoritieksi Matinmäentien liittymästä lentokentän liittymän pohjoispuolelle. Kirrin nykyistä eritasoliittymää parannetaan ja uudet eritasoliittymät suunnitellaan Lintukankaalle, Puuppolaan, Tikkakoskelle sekä lentokentän liittymän kohdalle. Hankkeeseen sisältyy myös mm. Lintukankaan tunnelin, linja-autopysäkkijärjestelyjen, melu- ja pohjavesisuojausten sekä riista-aitojen suunnittelu.

Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on Suomen tärkein etelä-pohjoissuuntainen pääväylä. Se kuuluu osana yleiseurooppalaiseen TEN-T liikenneverkkoon ja on osa valtakunnallista erikoiskuljetusten verkkoa. Suunnitelmaosuus on valtatien 4 Lusi – Haaparanta välin yksi suurimmista ongelmakohdista. Tien merkitys myös Jyväskylän seutukunnan liikenteelle on huomattava.

Suunnittelukohde sisältää moottoritien rakentamisen uuteen maastokäytävään Kirristä Matinmäentien liittymään sekä nykyisen nelostien parantamisen moottoritieksi Matinmäentien liittymästä lentokentän liittymän pohjoispuolelle. Kirrin nykyistä eritasoliittymää parannetaan ja uudet eritasoliittymät suunnitellaan Lintukankaalle, Puuppolaan, Tikkakoskelle sekä lentokentän liittymän kohdalle. Hankkeeseen sisältyy myös mm. Lintukankaan tunnelin, linja-autopysäkkijärjestelyjen, melu- ja pohjavesisuojausten sekä riista-aitojen suunnittelu.

Tiesuunnitelman mukainen rakentamisen kustannusarvio on noin 150 M€. Tekeillä on tiesuunnitelman muutos kustannusten alentamiseksi. Hankkeen toteutukselle on myönnetty rahoitus vv. 2018 – 2022.

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelma on valmis ja hyväksytty Liikennevirastossa 13.5.2015.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 1.9.2016 antamallaan päätöksellä hylännyt kaikki Kirri-Tikkakoski -tiesuunnitelmaa koskeneet valitukset.

Tiehanke on saanut rahoituksen. Hankkeen toteutuksesta vastaa Väylävirasto.

Tiesuunnitelman muutos, Lintukangas (muutos koskee vain Lintukankaan aluetta Kirrissä!)

Tiesuunnitelman asiakirjoihin voi käydä tutustumassa osoitteessa:

http://www.suunnitelma.info/kirri-tikkakoski

Yleissuunnitelma

Valtatien 4 kehittäminen välillä Kirri-Vehniä

Raportti (pdf, 13,2 Mt)

Liite 1 (pdf, 6,9 Mt)
Liite 2 (pdf, 4,1 Mt)
Liitteet 3-5 (pdf, 12,7 Mt)


 

 

Uppdaterad