Vt 4/13 Huutomäen eritasoliittymä, Äänekoski, yleissuunnitelma

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on valtatien 4 parantaminen Huutomäen liittymän kohdalla ja sen lähialueella Äänekoskella. Yleissuunnitelma laadittiin ympäristövaikutusten arviointiin liittyneen alustavan yleissuunnitelman vaihtoehdon VE2 mukaisesti noin kolmen kilometrin matkalle valtatiellä 4. Vaihtoehdon mukainen linjaus noudattelee nykyisen valtatien maastokäytävää lukuun ottamatta Huutomäen liittymän eteläpuolista osuutta, jossa linjaus siirtyy tien länsipuolelle. Valtatie 4 on suunniteltu korkealuokkaisena kaksiajorataisena tienä, jonka liittymät ovat eritasoliittymiä. Työhön liittyy myös rinnakkaisteiden ja kevyen liikenteen yhteyksien suunnittelu sekä hankkeen vaiheittaisen toteuttamisen selvittäminen.

Nykytilanteessa liikennemäärä Huutomäen kohdalla on noin 11 000 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä on noin 12 %. Huutomäen liittymä on tiejakson kuormitetuin liittymä, jossa liikenne ajoittain jonoutuu ja erityisesti vasemmalle kääntyminen on vaikeaa ja vaarallista. Liikenne-ennusteen mukaan liikenne kasvaa lähivuosikymmeninä vielä merkittävästi, mikä edelleen heikentää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Suunnittelutilanne

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen suunnittelukohteen YVA-menettely on päättynyt lokakuussa 2013.

Hankkeen maantielain mukainen yleissuunnitelma on hyväksyttiin Liikennevirastossa huhtikuussa 2015 ja tuli lainvoimaiseksi toukokuussa 2015.

Hankkeeseen voit tutustua virtuaalimallin avulla.

Lisätietoja

WSP Finland Oy, asiakkuusjohtaja Risto Jounila, 040 731 2811, risto.jounila(at)wspgroup.fi

 

 

Uppdaterad