Vt 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, Äänekoski,  yleissuunnitelma

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla. Suunnittelualue käsittää lähes 7 kilometrin osuuden välillä Myllyntaus-Kivisalmi. Yleissuunnitelma laaditaan ympäristövaikutusten arviointiin liittyneen alustavan yleissuunnitelman vaihtoehdon VE2 mukaisesti. Linjaus noudattelee valtatien nykyistä maastokäytävää muilta osin paitsi Kotakennään kohdalla, jossa linjaus siirtyy nykyisen valtatien länsipuolelle. Valtatie 4 suunnitellaan korkealuokkaisena kaksiajorataisena moottoritietasoisena tienä, jonka liittymät ovat eritasoliittymiä. Työhön liittyy myös rinnakkaisteiden ja kevyenliikenteen yhteyksien suunnittelu sekä hankkeen vaiheittaisen toteuttamisen selvittäminen.

Nykytilanteessa liikennemäärä valtatiellä neljä suunnittelualueella on noin 7 000 - 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on noin 12 %. Kuormitetuimmat liittymät ovat Kotakennääntien ja Äänekoskentien liittymät, joissa vilkkaimpina aikoina on vaikeuksia liittyä turvallisesti ja sujuvasti valtatien 4 liikenteeseen. Kotakennääntien liittymässä liikenne ajoittain jonoutuu ja erityisesti vasemmalle kääntyminen on vaikeaa ja vaarallista. Ennusteiden mukaan liikenne kasvaa lähivuosikymmeninä vielä merkittävästi, mikä edelleen heikentää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Äänekoskelle suunniteltu biotuotetehdas lisää toteutuessaan erityisesti raskaan liikenteen määriä. Päätös biotuotetehtaan perustamisesta on tehty keväällä 2015. Tehtaan vaikutukset liikenteeseen huomioidaan tässä suunnitelmassa.

Suunnittelutilanne

Yleissuunnitelma on hyväksytty 3.5.2016 Liikenneviraston päätöksellä LIVI/1493/04.01.00/2016 ja hyväksymispäätös tuli lainvoimaiseksi 14.6.2016. Tiesuunnitelman laatiminen hankkeelle on aloitettu kesällä 2016 ja suunnitelma valmistuu marraskuussa 2016.

Lisätietoja

WSP Finland Oy, asiakkuusjohtaja Risto Jounila, 040 731 2811, risto.jounila(at)wspgroup.fi

 

 

Uppdaterad

Genvägar

På andra webbplatser