Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, ympäristövaikutusten arviointiselostus

Valtatien 4 suunnittelu Äänekosken kohdalla käynnistettiin Äänekosken kaupungin maankäytön suunnittelun tarpeisiin. Ympäristövaikutusten arvioinnin pohjalta on tarkoitus tarkentaa valtatien 4 linjausta ja eritasoliittymäjärjestelyjä Äänekoski 2020 osayleiskaavaan.

Suunnitteluosuuden pituus on noin 11 kilometriä. Suunnittelualue ulottuu Huutomäeltä (valtatien 13 liittymä) Mämmeen (Kivisalmi).

Ympäristövaikutusten arviointi on tehty kahdelle vaihtoehdolle, jotka ovat seuraavat. Vaihtoehto 1, jossa valtatie 4 parannetaan moottoritieksi ainakin osalla matkaa uuteen maastokäytävään nykyisen valtatien länsipuolelle siten, että liittymät ovat eritasoliittymiä ja vaihtoehto 2, jossa valtatie parannetaan korkealuokkaisena valtatienä likimain nykyiselle paikalleen siten, että liittymät ovat eritasoliittymiä.

Nykytilan liikennemäärät vaihtelevat suunnitteluosuuden eteläpään yli 11 000 ajoneuvosta pohjoispään hieman yli 6000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Kuormitetuimmat liittymät ovat valtatien 13 (Huutomäki), Kotakennääntie ja Äänekoskentien liittymät, joissa vilkkaimpina aikoina on vaikeuksia liittyä turvallisesti ja sujuvasti valtatien 4 liikenteeseen. Tulevaisuudessa sivusuunnalta liittyminen vaikeutuu entisestään, kun valtatien liikenne kasvaa, mikä lisää liittymien turvallisuusongelmia.

Suunnittelutilanne

Valtateiden 13 ja 4 eli Huutomäen liittymän suunnittelua on jatkettu ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkitun vaihtoehdon 2 mukaisesti.  Liittymästä laaditaan yleissuunnitelma.

Sivu päivitetty 23.6.2014.

Uppdaterad