Maantien 637 parantaminen välillä Sorastajantien liittymä - Kuormaajantien kiertoliittymä, Jyväskylä, tiesuunnitelma

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on maantien 637 (Laukaantie) parantaminen kaksiajorataiseksi (2+2) väyläksi välillä Sorastajantien liittymä - Kuormaajantien kiertoliittymä. Suunnittelualueen liikenteen sujuvuutta ja liittymien välityskykyä parannetaan liikenneturvallisuus, ympäristöarvot ja alueen maankäytön kehittämismahdollisuudet huomioiden.

Maantien 637 suuntaisia kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan uusilla kevyen liikenteen väylillä, jotka tukevat nopeaa työmatkapyöräilyä. Poikittaisia kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan uusin alikulkukäytävin ja niihin liittyvin kevyen liikenteen yhteyksin. Parannustoimenpiteet edellyttävät muutoksia asemakaavan mukaiseen yleisen tien alueeseen (liikennealueeseen).

 

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu elokuussa 2012. Maantielain mukaisessa tiesuunnittelussa on käytetty avointa ja vuorovaikutteista suunnittelutapaa. Joulukuussa 2012 on pidetty kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa suunnitelmaluonnoksia on esitelty. Lisäksi maanomistajien ja suunnittelualueella toimivien yritysten edustajien kanssa on pidetty erillisiä esittely- ja keskustelutilaisuuksia, joissa asianosaiset tahot ovat päässeet ilmaisemaan mielipiteensä suunnitelmaluonnoksista.

Tiesuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2013. Suunnittelualeella vireillä olleet kaavamuutokset ovat aiheuttaneet suunnitelmaan päivitystarvetta. Vuoden 2014 aikana tiesuunnitelman alkuosasta, väliltä Sorastajantien liittymä - Valion kiinteistö, on laadittu erillinen tiesuunnitelma, joka on hyväksytty Liikennevirastossa 15.5.2015. Tiesuunnitelman hyväksymispäätös on tullut lainvoimaiseksi 3.7.2015.

 

Lisätietoja

Keski-Suomen ELY-keskus, yksikön päällikkö Janne Jaatinen, 0295 024 683, janne.jaatinen(at)ely-keskus.fi

Sito Oy, osastopäällikkö Martti Kokoi, 0207 476 737, martti.kokoi(at)sito.fi

 

Uppdaterad