Jyväskylän koilliskehä Palokka-Vaajakoski, tarveselvityksen päivitys

Tarveselvityksen päivityksen suunnittelualue vastaa pääosin edellisen selvityksen suunnittelualuetta Palokan ja Vaajakosken välillä. Liikenteelliset tarkastelut ulotettiin kattamaan laajempi alue.

Vaihtoehtotarkasteluissa tutkittiin myös linjausvaihtoehtoja itään Leppävedentien (mt638) suuntaan.

 

 

Sivu päivitetty 3.5.2013.

Uppdaterad