Projektit ja hankkeet - Keski-Suomi

Sivulle on koottu Keski-Suomen ELY-keskuksen käynnissä olevat projektit ja oman tuotannon kehittämishankkeet.

Elinkeinot työvoima, osaaminen ja kulttuuri

 • Nosturi-kehittämishanke

  Hankkeen tavoitteena on auttaa erityisesti nuoria, korkeasti koulutettuja, maahanmuuttajia, ikääntyneitä ja pitkään työttömänä olleita valmennuksen, työvoimakoulutuksen ja palkkatuetun työn sekä niiden vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamisen kautta pääsemään TE-palveluiden jatkumona takaisin työmarkkinoille. Hankkeen avulla kehitetään TE-palveluja hyödyntäen mm. monikanavaisuuden, tulosperusteisen hankinnan ja tilaaja-tuottajamallin uudet mahdollisuudet. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää TE-toimiston yritysrajapinnassa olevia työelämälähtöisiä palveluja.  Nosturi-hanke saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea hankekaudella 2014-2020.

  Rekisteriseloste
   
 • Nuottaamo-projekti

  Tehtävänä on hankkia työvoimapoliittisia palveluja (työvoimakoulutukset, valmennuspalvelut ja palkkatuki), Keski-Suomen TE-toimiston tarpeisiin jotka liittyvät Nosturi-hankkeen kehittämistyöhön. Nuottaamo-projekti saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea hankekaudella 2014-2020.
   
 • KoordiKES-kehittämishanke

  KoordiKES-koordinaatiohanke hallinnoi työvoimapalveluihin (työvoimakoulutukset, valmennuspalvelut tai palkkatuki) käytettäviä ESR-varoja Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella ja koordinoi alueen työvoimapoliittisia toimenpiteitä sisältävien ESR-hankkeiden rinnakkaisprojekteja. KoordiKES-hanke saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea hankekaudella 2014-2020.

  Rekisteriseloste
   
 • Kohtaamo-hanke

  Valtakunnallisessa koordinaatiohankkeessa kehitetään nuorten, alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen ohjauspalveluja (Ohjaamot) ja verkko-ohjausta. Hanke on osa Nuorisotakuun toteutusta Suomessa. Kohtaamo-hanke saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea hankekaudella 2014-2020. Kohtaamo -hanke sivut


 

                         

 

Liikenne ja infrastruktuuri

Tiehankkeet on esitelty omalla sivullaan Tiehankkeet (ks. sivun vasen reuna).

Ympäristö ja luonnonvarat

Vastuualueella ei ole tällä hetkellä käynnissä olevia projekteja.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela