Työmarkkinoiden, työvoimatarpeen ja talouden ennakointi ja kehitys Kainuussa

Kainuun työmarkkinoilla on tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana merkittävää myönteistä kehitystä

Ammattibarometri

Ammattibarometri kertoo Kainuun työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) arvion keskeisten työelämän ammattien lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä. Ammattibarometrin laatimistyön tekee TE-toimisto, joka arvioi asiantuntemuksensa perusteella noin 250 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin. TE-toimisto perustaa oman arvionsa asiakasrajapinnassa saamaansa tietoon asiakkaiden tarpeista ja näkymistä, yritysten näkemyksiin ja työnantajakäynteihinsä sekä PK-barometrin, työnantajahaastatteluiden sekä muiden barometrien tuottamaan informaatioon.

Saaduilla arvioilla voidaan parantaa avoimien työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista, kun tiedetään missä ammateissa tulevaisuudessa on kysyntää ja missä mahdollisesti ei. Ammattibarometri laaditaan kolme kertaa vuodessa: tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.

Kainuun ammattibarometrit

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Vuosi 2013

Vuosi 2012

Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimukset

Kainuun ELY-keskus ja TE-toimisto ennakoivat työvoiman ja koulutuksen tarvetta erityisillä tutkimuksilla. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimuksissa lähinnä TE-toimistot haastattelevat valitun toimialan yrityksiä. Haastattelujen tavoitteena on selvittää toimialan yritysten työvoima-, koulutus- ja muita kehittämistarpeita sekä alan kehitysnäkymiä.

Haastattelujen tuloksia analysoidaan erikseen koolle kutsutussa asiantuntijaraadissa, joka tekee muun muassa toimenpide-ehdotuksia toimialan ja yritysten kehittämiseksi. Prosessin tavoitteena on tunnistaa työnantajien tarpeita, verkottaa toimialan keskeisiä toimijoita sekä lisätä työ- ja elinkeinohallinnon tuntemusta toimialan toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä.

Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimukset, Kainuu

Uppdaterad