NTM-centralen är öppen vardagar kl. 8.00–16.15

Valtakunnalliset asiakaspalvelunumerot

  • Trafikens kundservice 0295 020 601
  • Vägtrafikantlinjen (24 h/vrk): 0200 2100
  • Vindkraftsrådgivning 0295 023 044
  • Jobblinjen 0295 020 710
  • Kundservice  för miljöfrågor 0295 020 901
  • FöretagsFinlands telefontjänst 0295 020 501

Telefonväxeln: 0295 029 000

Priser för samtal

Postadress
PB 1041, 45101 Kouvola

Officiell ärendehantering elektroniskt

Besöksadress
Kouvola
Salpausselänkatu 22  
Villmanstrad 
Villimiehenkatu 2 B

I NTM-centralernas expertsökningstjänst kan kontaktuppgifter sökas med sakord eller tjänst. Det går inte att söka med personnamn, eftersom de flesta ärenden och tjänster sköts av kundservicecenter; de kan alltid nås under tjänstetid. Det går också att ta kontakt via telefonväxlarna. Tyvärr är tjänsten åtminstone hittills endast tillgänglig på finska.

Tietoa yrityksille koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Useat organisaatiot voivat auttaa yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Tutustu päivittyvään tietopakettiimme.

ÖVRIG AKTUELL INFORMATION

NTM-centralernas coronafinasieringens telefonservice (0295 024 800) 1. - 10.7.2020 mån - fre kl. 9.00 - 12-00, 13.- 31.7.2020 ti - to kl. 9.00 - 12.00.

poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

Företagsfinlands telefonservice: 0295 020 500, mån - fre kl. 9.00 - 16.15

PÅ ANDRA WEBBPLATSER