NTM-centralen är öppen vardagar kl. 8.00–16.15

Valtakunnalliset asiakaspalvelunumerot

  • Trafikens kundservice 0295 020 601
  • Vägtrafikantlinjen (24 h/vrk): 0200 2100
  • Vindkraftsrådgivning 0295 023 044
  • Jobblinjen 0295 020 710
  • Kundservice  för miljöfrågor 0295 020 901
  • FöretagsFinlands telefontjänst 0295 020 501

Telefonväxeln: 0295 029 000

Priser för samtal

Postadress
PB 1041, 45101 Kouvola

Officiell ärendehantering elektroniskt

Besöksadress
Kouvola
Salpausselänkatu 22  
Villmanstrad 
Villimiehenkatu 2 B

I NTM-centralernas expertsökningstjänst kan kontaktuppgifter sökas med sakord eller tjänst. Det går inte att söka med personnamn, eftersom de flesta ärenden och tjänster sköts av kundservicecenter; de kan alltid nås under tjänstetid. Det går också att ta kontakt via telefonväxlarna. Tyvärr är tjänsten åtminstone hittills endast tillgänglig på finska.

NTM-centralernas coronafinasieringens telefonservice (0295 024 800) 1. - 10.7.2020 mån - fre kl. 9.00 - 12-00, 13.- 31.7.2020 ti - to kl. 9.00 - 12.00.

poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

Företagsfinlands telefonservice: 0295 020 500, mån - fre kl. 9.00 - 16.15

PÅ ANDRA WEBBPLATSER