Tienpidon ja liikenteen suunnitelma
TLS - Kaakkois-Suomi

Valoa väylänpitoon - tulevaisuuden näkymiä vuodelle 2020

Elämme hyvin erityistä kevättä. COVID-19-koronavirus rajoittaa liikkumistamme ja haastaa myös tienpitoa. Vielä tänään kaikki teiden hoito- ja ylläpitotyöt on voitu tehdä lähes normaalisti, mutta tilanne on akuutti ja myös tienpidossa tulee varautua tilanteen pahenemiseen ja esim. työntekijöiden laajaankin sairastumiseen. Tienpitoa pyritään jatkamaan mahdollisimman normaalisti.

Vuoden 2020 perusväylänpidon rahoituksessa on toteutunut hallitusohjelmassa sovittu 300 miljoonan euron tasokorotus. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidossa on 362 miljoonaa euron lisärahoitus. Lisäystä on noin 30 % verrattuna vuoteen 2019. Tämä tarkoittaa noin 4 M€ lisäystä Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen tienpidon määrärahoihin.

Perusväylänpidon merkittävä tasokorotus mahdollistaa sen, että tieverkon korjausvelka ei kasva ja saattaa jopa kääntyä hienoiseen laskuun. Tasokorotus tulee näkymään erityisesti teiden ylläpidossa, jossa päällystekilometrit ja siltakorjaukset lisääntyvät merkittävästi. Pääteiden nykyinen kuntotaso voidaan turvata ja myös päätiestön ulkopuolisen alemman tieverkon päällysteiden kuntoon voidaan nyt panostaa. Ilahduttavaa on myös se, että alueellisiin parantamisinvestointeihin on nyt monen vuoden tauon jälkeen rahoitusta. Pitkään rahoituspäätöstä odottanut ongelmallinen ja vaarallinen Myttiömäen kohta valtatiellä 13 Savitaipaleella on saanut rahoituksen ja sen parantaminen alkaa. Sen lisäksi tehdään pienempiä lähinnä liikenneturvallisuutta parantavia investointeja. Korona- virustilanne luo haasteita tämän vuoden tienpitoon, mutta kaikki suunnitellut toimet pyritään tekemään.

Yksityisten teiden peruskorjausmäärärahat ovat myös lisääntyneet merkittävästi. Perusväylänpidon rahoitustason korotus ja yksityistierahoituksen tasokorotus ovat kaikkiaan erittäin positiivinen ja tarpeellinen asia, jonka jatkuvuus on tärkeää myös tulevina vuosina. Hallitusohjelmassa se luvataan ainakin tulevalle nelivuotiskaudelle. Toivottavasti tämä akuutti pandemia ei tule muutamaan tilannetta.
 

LIIKENNE 12

Suomen ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu etenee. Sitä ohjaa Parlamentaarinen ohjausryhmä puheenjohtajanaan liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Suunnitelmaa laaditaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Liikennejärjestelmää kehitetään ihmisten ja yritysten tarpeiden pohjalta. Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla tavoitellaan koko Suomen saavutettavuuden takaamista sekä vastataan elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin. Suunnitelmalla tavoitellaan lisäksi liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta yli hallituskausien.

Parhaillaan valmistellaan toimenpideohjelmaversiota 1 suunnitelmalle asetettujen tavoitteiden pohjalta. Liikennejärjestelmän nykytila ja toimintaympäristön muutokset on jo raportoitu (linkki oikealla; muualla verkossa). Suunnitelma tulee sisältämään valtion rahoitusohjelman väylänpitoon ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Odotukset suunnitelmalle ovat korkealla ja valmistelua jatketaan siten, että siitä voidaan päättää Eduskunnassa keväällä 2021.

Kari Halme
Johtaja
Liikenne ja infrastruktuuri 


Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistaan vain nettiversiona. Näille sivuille on koottu suunnitelma-aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia. Sivuja pidetään ajan tasalla ja tarvittaessa päivitetään.

Voitte antaa meille palautetta sekä asiasisällöstä että sivujen ulkoasusta sähköpostitse osoitteeseen: kari.halme@ely-keskus.fi, p. 0295 029 161.

TLS-sivujen sisältö:

Uppdaterad