Organisation - Sydöstra Finland

E-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Telefonväxel: 0295 029 000

Överdirektör Leena Gunnar
Sekreterare Marjaliisa Clack

Strategi och regionutveckling, strategichef Hanna Kailasto
Kommunikation, kommunikationspecialist Minna Niukkanen
Kundrelationer, kundrelationschef, direktör Satu Mäkelä

Näringar, arbetskraft och kompetens

Direktör Satu Mäkelä, satu.m.makela(at)ely-keskus.fi
Sekreterare Sanna Lindqvist

Servicen av sysselsättning, företagsamhet och kompetens, enhetschef Tea Munne
Landsbygdsservicen, enhetchef Jyrki Pitkänen
- Övervakningssgrupp, chef Osmo Minkkinen

Trafik och infrastruktur

Direktör Jyrki Karhula
Sekreterare Maija Blomqvist

Trafiksystem, enhetschef Jussi Kailasto
Planering av väghållning, enhetschef Kari Halme
Trafiktelematik
Södra anskaffningsområdet:
- Underhåll, enhetschef Tuomas Vasama
- Investeringar, enhetschef Anu Vilamaa

Miljö och naturresurser

Överdirektör Leena Gunnar
Sekreterare Marjaliisa Clack

Styrning av verksamheten, chef Visa Niittyniemi
Samhällen och natur, chef Pertti Perttola
Miljöansvar, miljövårdschef Jaakko Vesivalo
Vattentillgångar, chef Visa Niittyniemi

Förvaltning

Jurist Janne Kesälahti (UF-center)

Uppdaterad