Työmarkkinat - Häme

ELY-keskuksella on käytössään monipuolista työmarkkinoiden toimintaa kuvaavaa tietoa. Tiedot painottuvat työvoiman kysyntään ja tarjontaan, joiden yhteisvaikutuksena syntyy vallitseva työllisyyden taso. Näitä tietoja käytetään toimintaympäristön sekä työllisyyden rakenteen ja muutoksen seurantaan. ELY-keskuksessa tuotetaan ja hyödynnetään ennakointitietoa työllisyyden kehityksestä ammateittain.
 

Kuntapohjaisia vuosikeskiarvoja ELY-keskuksittain, maakunnittain, seutukunnittain ja kunnittain Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto-sivulla.

 

Yhteyshenkilöt:

tilastopyynnöt osoitteeseen: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi
Erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, puh. 0295 025 159
Suunnittelija Sari Teimola, puh. 0295 025 101

TEM Työnvälitystilaston tietoja saatavilla StatFin -tilastotietokannasta: https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyonv/ polkua Työmarkkinat – Työnvälitystilasto (TEM)


Ammattibarometri

Ammattibarometrin avulla arvioidaan työvoiman kysyntää ja tarjontaa sekä näiden välistä tasapainoa eri ammateissa ja eri alueilla. Arviot koskevat lähitulevaisuutta eli noin puolen vuoden ajanjaksoa arviointihetkestä eteenpäin. Ammattibarometrin arviot perustuvat Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) asiantuntemukseen paikallisten työmarkkinoiden toiminnasta.

Barometri tehdään kaksi kertaa vuodessa (maaliskuussa ja syyskuussa) kaikkien ELY-keskusten alueilla. Ammattibarometrin tietoja voidaan hyödyntää esim. työnvälityksessä, ammatinvalinnanohjauksessa, tietopalvelussa, ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja työmarkkinaennusteiden laadinnassa.

Viimeisimmät ammattibarometriarviot löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.ammattibarometri.fi

Ammattibarometri syyskuu 2019 (2/2019)

Ammattibarometrikatsaus syyskuu 2019 (pdf, 2 247 kt)
Ammattibarometri pulaa ja ylitarjontaa taulukko (pdf)
Ammattibarometritiivistelmä Hämeen ELY-keskus (pdf)
Ammattibarometritiivistelmä koko maa (pdf)

Ammattibarometri maaliskuu 2019 (1/2019)

Ammattibarometrikatsaus maaliskuu 2019 (pdf, 2 310 kt)
Ammattibarometri pulaa ja ylitarjontaa taulukko (pdf, 101 kt)
Ammattibarometritiivistelmä Hämeen ELY-keskus (pdf, 75 kt)
Ammattibarometritiivistelmä koko maa (pdf, 78 kt)

Ammattibarometri syyskuu 2018 (2/2018)

Ammattibarometrikatsaus syyskuu 2018 (pdf, 1 508 kt)
Ammattibarometri pulaa ja ylitarjontaa taulukko (pdf, 101 kt)
Ammattibarometritiivistelmä Hämeen ELY-keskus (pdf, 76 kt)
Ammattibarometritiivistelmä koko maa (pdf, 76 kt)

Ammattibarometri maaliskuu 2018 (1/2018)

Ammattibarometrikatsaus maaliskuu 2018 (pdf, 1 303 kt)
Ammattibarometri pulaa ja ylitarjontaa taulukko (pdf, 101 kt)
Ammattibarometritiivistelmä Hämeen ELY-keskus (pdf, 75 kt)
Ammattibarometritiivistelmä koko maa (pdf, 76 kt)

Ammattibarometri syyskuu 2017 (2/2017)

Ammattibarometrikatsaus syyskuu 2017 (pdf, 1 217 kt)
Ammattibarometri pulaa ja ylitarjontaa taulukko (pdf, 102 kt)
Ammattibarometritiivistelmä Hämeen ELY-keskus (pdf, 76 kt)
Ammattibarometritiivistelmä koko maa (pdf, 75 kt)

Ammattibarometri maaliskuu 2017 (1/2017)

Ammattibarometrikatsaus maaliskuu 2017 (pdf, 989 kt)
Ammattibarometri pulaa ja ylitarjontaa taulukko (pdf, 103 kt)
Ammattibarometritiivistelmä Hämeen ELY-keskus (pdf, 76 kt)
Ammattibarometritiivistelmä koko maa (pdf, 75 kt)

Uppdaterad

Genvägar