Organisation - Södra Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

 • Överdirektör Mika Soininen, tfn 0295 027 403
  - Ledningens assistent Pirkko-Liisa Ujanen, tfn 0295 027 628
 • Utvecklingsplanerare Mervi Mäkinen, tfn  0295 027 605
 • Förvaltningsdirektör (UF-centret) Seija Rosnell, tfn 0295 022 103 
 • Strategichef Timo Takala tfn  0295 027 708, tjänstledig
 • Utvecklingschef, kundrelationsärenden Leena Ahonen-Lätti, tfn 0295 027 544
 • Informationschef Camilla Juntunen, tfn 0295 027 973

 Ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens

 • Direktör Mika Soininen, puh. 0295 027 403
 • Företags- och arbetskraftsenhetens chef Marjut Leppänen, tfn 0295 027 585
 • Landsbygdsenhetens chef Ritva Rintapukka, tfn  0295 027 619

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur

 • Direktör Anders Östergård, tfn 0295 027 766
 • Chef för enheten för väghållningsplanering Vesa Leino, tfn  0295 027 733
 • Trafiksystemenhetens chef Jarmo Salo, tfn 0295 027 754
 •  

Ansvarsområdet för miljö och naturresurser

 • Direktör Aulis Rantala, tfn 0295 027 911 
 • Enheten för områdesanvändning och vattentjänster, områdesanvändningschef Jyrki Palomäki, tfn  0295 027 894
 • Naturskyddsenheten, naturskyddschef Leena Rinkineva-Kantola, tfn  0295 027 920
 • Miljöskyddsenheten, miljöskyddschef Päivi Kentala, tfn  0295 027 828
 • Enheten för vattenresurser, vattenresurschef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

 

Uppdaterad

Oikopolut