› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralen stöder grundande, tillväxt och utveckling av små och medelstora företag genom att erbjuda rådgivnings-, utbildnings- och experttjänster samt genom att bevilja finansiering för investeringar och utvecklingsprojekt.

NTM-centralens mål är att främja i synnerhet små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft, internationalisering och åtkomst till utländska marknader bland annat genom att erbjuda information, rådgivning och praktisk hjälp för att göra upp exportstrategier. Information om riktlinjer för finansiering, huruvida projektet lämpar sig för finansieringen och ansökan om stöd fås av NTM-centralens experter.

En av NTM-centralens uppgifter är att utveckla landsbygdsnäringarna och trygga landsbygdens livskraft. Man syftar till att förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft samt främja fiskerinäringen och andra landsbygdsnäringar.

NTM-centralen ansvarar för regionala fiskeriärenden. Fiskeriärenden sköts vid 11 NTM-centraler. Ålands landskapsregering är den myndighet som ansvarar för fiskerinäringen på Åland.

Regional information

Elinkeinot - Keski-Suomi

Keski-Suomen elinvoiman perustana ovat menestyvät yritykset. Turvataksemme maakuntamme elinvoimaisuuden tulevaisuudessa, tarvitsemme kannattavia, kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä.

Seudulliset yrityspalvelut
Linkit sivuille löytyvät oikealta alueelliset linkit -kohdasta

Jyväskylän seutu:
Alkavien yritysten palvelut: Jyväskylän Yritystehdas
Toimivat yritykset:
Jyväskylän kaupunki, palvelut yrityksille
Jämsek Oy, Jämsä, Kuhmoinen
Kehittämisyhtiö KeuLink Oy, Keuruu, Multia ja Petäjävesi (toimivat yritykset)
Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, Karstula, Kyyjärvi
SSYP Kehitys Oy, Saarijärvi
Äänekosken kaupungin elinvoimayksikkö
Kehittämisyhtiö Witas Oy, Kivijärvi, Kinnula, Pihtipudas, Viitasaari

Yhteys kuntaan elinkeinoasioissa:
Hankasalmi, Joutsa, Kannonkoski, Kuhmoinen, Laukaa, Luhanka, Muurame, Toivakka ja  Uurainen

 

 

 


Uppdaterad