Följderna av brexit för arbets- och näringslivet

Information om brexits konsekvenser inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och länkar till ytterligare information:

Här hittar du information om utrikesministeriets ansvarsområden: handelspolitik, utrikes- och säkerhetspolitik samt frågor som rör utvecklingspolitik och konsulära tjänster:

Information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde:

Från regionerna

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.