Bidrag för genomförande av programmet för effektiviserat vattenskydd

Miljöministeriet har inlett ett program för effektiviserat vattenskydd som via olika teman i omfattande utsträckning påverkar vattenstatus. Det har avsatts finansiering för vattenskydd inom jordbruket, lokalt till exempel för restaurering av sjöar, för bekämpning av oljeutsläpp från vrak och för utveckling av hanteringen av vatten i städerna.

I statsbudgeten 2019 föreslogs att 15 miljoner euro används för effektivisering av vattenskyddet. Syftet är att ur anslagen bevilja bidrag för 3,3 miljoner euro för projekt som förbättrar vattendragens status och för att stöda regionala och lokala aktörers nätverk som stöder det praktiska genomförandet av projekten.

Från regionerna

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.