Experttjänster

Innan man kan komma igång med exporten och internationaliseringsåtgärderna lönar det sig att reda ut om företaget har tillräcklig beredskap för den internationella marknaden. Man kommer igång genom att göra internationaliseringstestet på Mitt FöretagsFinland.

Experttjänster för företagets internationalisering erbjuds av nätverket Team Finland. Det erbjuds även övriga tjänster för att utveckla företaget, till exempel för tillväxt, kommersialisering av innovationer, produktutveckling och marknadsföring.

 

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

GENVÄGAR

på andra webbplatser

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.