Experttjänster

Syftet med experttjänsterna är att främja små och medelstora företags tillväxt och expandering på såväl den inhemska som den internationella marknaden. Principen för utvecklingstjänsterna som genomförs under ledning av en utomstående expert är att företaget får den handledning och det stöd som behövs i olika skeden av verksamheten.

Regional information

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.


Uppdaterad

GENVÄGAR

på andra webbplatser

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.