Experttjänster

Syftet med experttjänsterna är att främja små och medelstora företags tillväxt och expandering på såväl den inhemska som den internationella marknaden. Principen för utvecklingstjänsterna som genomförs under ledning av en utomstående expert är att företaget får den handledning och det stöd som behövs i olika skeden av verksamheten.

Regional information

 

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

 


Uppdaterad

GENVÄGAR

på andra webbplatser