Experttjänster

Experttjänsterna kan vara till nytta när du funderar över ärenden och olika alternativ gällande företagande. Syftet med experttjänsterna är att främja små och medelstora företags etablering, expandering och tillväxt på såväl den inhemska som den internationella marknaden. Principen för utvecklingstjänsterna som genomförs under ledning av en utomstående expert är att företaget får den handledning och det stöd som behövs i olika skeden av verksamheten.

Regional information

Asiantuntijapalvelut - Keski-Suomi


Lue asiantuntijapalveluista Yrityksen kehittämisen sivuilta.


Uppdaterad

på andra webbplatser