Illustrationsbild

De rikstäckande målen för regionutvecklingen omfattar:

  • att förbättra regionernas konkurrens- och livskraft
  • att höja befolkningens välfärd
  • att trygga en god livsmiljö och en hållbar regionstruktur

Regional information

Aluekehittäminen - Pohjois-Karjala

ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan strategia-asiakirjaan sekä toiminta-alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. ELY-keskus toteuttaa siis strategia-asiakirjan kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueen erityispiirteet ja olosuhteet.

ELY-keskuksen toiminnan vaikuttavuus kohdistuu alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä väestön hyvinvointiin.

Strategiakaudella 2016 – 2019 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen strategiset painotukset ovat

  • Kansainvälisesti vetovoimainen toimintaympäristö
  • Kilpailukykyiset, uudistuvat ja ympäristövastuulliset yritykset
  • Luonnonvaroja kestävästi käyttävä biotalous ja toimiva kiertotalous
  • Työmarkkinoiden toimivuuden ja nuorten työllisyyden parantaminen
  • Digitaalisia palveluja käyttäjälähtöisesti kehittävä virasto

Maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamiseksi ELY-keskus kehittää monialayrittäjyyttä sekä tukee ja aktivoi erityisesti energia-alan, matkailun ja hyvinvointipalveluiden yritystoimintaa.


Uppdaterad