Illustrationsbild

De rikstäckande målen för regionutvecklingen omfattar:

 • att förbättra regionernas konkurrens- och livskraft
 • att höja befolkningens välfärd
 • att trygga en god livsmiljö och en hållbar regionstruktur

Regional information

Aluekehittäminen Kainuussa

Kainuun ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan strategia-asiakirjaan sekä toiminta-alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. Kainuun ELY-keskus toteuttaa siis strategia-asiakirjan kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueen erityispiirteet ja olosuhteet.

Kainuun ELY-keskuksen toiminnan vaikuttavuus kohdistuu alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä väestön hyvinvointiin. Strategiakaudella 2012–2015 Kainuun ELY-keskuksen strategiset painotukset ovat:

 • Elinkeinotoiminnan monipuolistaminen ja kansainvälistäminen
 • Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen
 • Bioenergia-, luomu- ja lähiruokatuotannon edistäminen
 • Luonnonvarojen kestävä käyttö ja monimuotoisen luonnon turvaaminen
 • Asiakaslähtöinen toiminta ja työyhteisön toimintatapojen kehittäminen

Yhteistyössä maakunnan liiton kanssa on määritelty Kainuun vahvuuksiin liittyvät kärkialat:

 1. Matkailu ja palvelut
 2. Teknologiateollisuus
 3. Biotalous
 4. Kestävä kaivannaistoiminta

Uppdaterad