Illustrationsbild

De rikstäckande målen för regionutvecklingen omfattar:

  • att förbättra regionernas konkurrens- och livskraft
  • att höja befolkningens välfärd
  • att trygga en god livsmiljö och en hållbar regionstruktur

Regional information

Aluekehittäminen - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus kehittää aluetta tiiviissä yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliiton ja muiden tahojen kanssa. ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu strategiseen tulossopimukseen, joka perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä hallituskausittain laatimaan strategia-asiakirjaan. ELY-keskus toteuttaa strategia-asiakirjaa ottaen huomioon maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelmat ja muut alueen erityispiirteet ja olosuhteet. Strategioiden lisäksi ELY-keskus toteuttaan aluekehittämistavoitteita toimimalla merkittävänä EU-rahoituksen myöntäjänä. ELY-keskuksen toiminta vaikuttaa alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä väestön hyvinvointiin.
 


Uppdaterad