› Tillbaka till den grafiska version

Regionens situation och utsikter

NTM-centralerna samlar in och analyserar uppgifter om bl.a. arbetsmarknadens, regionekonomins, infrastrukturens och samhällsstrukturens situation och förändringar samt förutser den kommande utvecklingen.

NTM-centralernas arkiv är offentliga

En del av materialet är fritt tillgängligt för alla som behöver det och är intresserade. För en del av tjänsterna krävs användarkod.

För informationssökning och eventuell utskrift eller kopiering reserveras skäligt med tid och större arbetskostnader för informationssökningen debiteras kunden. Debiteringen grundar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten.  Julkisuuslaki kuitenkin suojaa tiettyjä, esimerkiksi henkilöllisyyteen, elinkeinotoimintaan ja uhanalaisiin lajiehin liittyviä tietoja.

Materialförfrågningar kan skickas till NTM-centralernas registratur:

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Från regionerna

Regionens situation och utsikter - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten analyserar den nuvarande situationen inom näringarna, trafiken, miljön och arbetsmarknaderna samt gör prognoser om den framtida utvecklingen i samarbete med andra aktörer, såsom Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund och Mellersta Österbottens förbund, läroinrättningarna, företagarorganisationen och handelskamrarna.


Uppdaterad