› Tillbaka till den grafiska version

Regionens situation och utsikter

NTM-centralerna samlar in och analyserar uppgifter om bl.a. arbetsmarknadens, regionekonomins, infrastrukturens och samhällsstrukturens situation och förändringar samt förutser den kommande utvecklingen.

NTM-centralernas arkiv är offentliga

En del av materialet är fritt tillgängligt för alla som behöver det och är intresserade. För en del av tjänsterna krävs användarkod.

För informationssökning och eventuell utskrift eller kopiering reserveras skäligt med tid och större arbetskostnader för informationssökningen debiteras kunden. Debiteringen grundar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten.  Julkisuuslaki kuitenkin suojaa tiettyjä, esimerkiksi henkilöllisyyteen, elinkeinotoimintaan ja uhanalaisiin lajiehin liittyviä tietoja.

Materialförfrågningar kan skickas till NTM-centralernas registratur:

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Från regionerna

Regionens situation och utsikter - Egentliga Finland

Fakta och analyser gällande regionens situation och utsikter

NTM-centralen i Egentliga Finland samlar in och analyserar uppgifter om förändringar i arbetsmarknadens, näringslivets, trafikinfrastrukturens och miljöns situation samt förutser den kommande utvecklingen. Informationssystemen utnyttjas när man planerar NTM-centralens verksamhet, utvecklar landskapen och fattar beslut. En del av materialet är fritt tillgängligt för alla som behöver det och är intresserade. För en del av tjänsterna krävs användarkod.


NTM-centralens arkiv är offentligt

Alla som vill kan få uppgifter ur det registrerade och arkiverade materialet. Förfrågningar skickas till registraturen. För informationssökning och eventuell utskrift eller kopiering reserveras skäligt med tid och större arbetskostnader för informationssökningen debiteras kunden. Debiteringen grundar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet skyddar dock vissa uppgifter, som gäller t.ex. identitet, näringsverksamhet och utrotningshotade arter.
 

Kontakta experterna

Analytiker Juha Pusila pejlar framtiden och tillhandahåller information särskilt om arbetsmarknadens, branschernas och regionekonomins utveckling.

Informatiker Tapio Saario hjälper kunden att identifiera informationsbehovet och förmedlar förfrågningar till experter, söker fram information och följer upp den information som produceras och behövs inom närings-, trafik- och miljöförvaltningen samt behandlar respons som gäller miljösektorn.
 


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT