Tidtabellerna och rutterna

Tidtabellerna till förbindelsefartygen finns under tidtabellen för respektive rutt. Finlands Färjetrafik Ab ansvarar för landsvägsfarjetrafiken förutom på Kietävälä och på Iniö Skagen där landsvägsfärjetrafiken sköter  Kymen Saaristoliikenne Oy.

 

REGIONAL INFORMATION

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

ta kontakt

REGIONALA LÄNKAR

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.