Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/levatilanne.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kalastus-tenojoella.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti.

Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

Nyheter

Ersättningarna för skador som förorsakats av vitkindade gäss i våras betalas ut i försnabbad takt (11.8.2020)

Vitkindade gäss orsakade under våren betydande skador på jordbruket i synnerhet i östra Finland. Skadorna, som var större än tidigare, berodde förutom på att gåsbeståndet ökat också på väderleksförhållandena under våren.

Riksomfattande algöversikt 6.8.2020: Blågrönalgsituationen i havsområden är typisk för sensommaren, i insjöar är algmängderna mindre än vanligt (6.8.2020)

Under den första veckan i augusti är blågrönalgsituationen i havsområden typisk för tidpunkten. I insjöar har alger observerats i mindre mängder än vanligt, i stil med föregående veckorna.

Riksomfattande algöversikt 30.7.2020: Blågrönalgsituationen i havsområden är typisk för tidpunkten, mindre blågrönalger än vanligt i insjöar (30.7.2020)

I havsområden har mängden blågrönalger vanligtvis vuxit i juli-augustiskiftet, men det blåsiga vädret har i stil med förra veckan gjort att blågrönalgerna har för det mesta hållits blandade med vattnet.