Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

På grund av postens strejk utdelas inte vår papperspost 11.-24.11.2019. Du kan sköta ärenden normalt via e-tjänster (8.11.2019)

På grund av postens strejk gällande sortering och utdelningstjänster fungerar inte vår brevpostutdelning 11.-24.11.2019. Strejken kan ha inverkan på postens genomgång även längre p.g.a. postanhopningen under strejken.

Team Finland-nätverket intensifierar sitt samarbete – ännu smidigare kundbetjäning för företag i hemlandet och världen (7.11.2019)

Team Finland och offentliga aktörer som tillhandahåller internationaliseringstjänster har under 2019 intensifierat det gemensamma kundarbetet och utarbetat uppdaterade strategiska riktlinjer för utvecklande av Team Finland-verksamheten.

Förbättringar att vänta i vinterunderhållet av landsvägar i vinter (6.11.201)

En avsevärd ökning av finansieringen av vinterunderhållet av landsvägar, nya riktlinjer för verksamheten och belöning av entreprenörer baserad på kundnöjdhet kommer att förbättra vinterunderhållet av landsvägar i vinter.