Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Ansökan om stöd för vattentjänstverkens partnerskapsprojekt har öppnats (16.10.2019)

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat en ansökan om stöd för finländska vattentjänstverks internationella partnerskapsprojekt. Det nya finansieringsinstrumentet ska i huvudsak bidra till hållbara vattentjänster genom internationella partnerskap och samtidigt hjälpa att uppnå de FN-mål för hållbar utveckling som handlar om att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Stödansökningarna ska lämnas in till NTM-centralen i Södra Savolax senast den 13 december 2019.
 

Branschrapport: Ekonomiförvaltningen polariseras samtidigt som arbetsuppgifterna inom branschen blir mångsidigare (16.10.2019)

Stora riksomfattande kedjor av bokföringsbyråer utvidgar aktivt sin verksamhet. Inom branschen finns även mycket små bokföringsbyråer vars förtjänst är personlig service och lokalkännedom.
 

 Ansökan om finansiering för METSO-nätverksprojekt har öppnats (15.10.2019)

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet efterlyser medel för landsomfattande nätverksprojekt kring skogarnas biologiska mångfald. I nätverken kan delta till exempel skogsägare, närings-, trafik- och miljöcentraler, Finlands skogscentral, företag och organisationer. Tidsfristen för ansökningarna går ut den 31 december 2019.