Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i oktober (20.11.2018)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av oktober sammanlagt 230 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 42 400 färre än ett år tidigare.

Brytningstid inom social- och hälsovårdsbranschen: Från osäkra framtidsutsikter till nya innovationer? (16.11.2018)

Antalet företag inom social- och hälsovårdsbranschen har som helhet ökat en aning. Även antalet anställda i företagen har ökat.

Konjunkturutsikterna för turistbranschen återigen positivare än för andra branscher (7.11.2018)

De allmänna konjunkturutsikterna för turistnäringen är positivare än för hela landet och övriga näringsgrenar. Konjunkturförväntningarna för den närmaste tiden är dock svagare än under våren 2018.