Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i juli (20.8.2019)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av juli sammanlagt 268 900 arbetslösa arbetssökande. Det är 15 100 färre än ett år tidigare.

Algöversikt: Algsituationen har lugnat sig både i havsområdena och sjöarna (15.8.2019)

Det svala och ostadiga vädret har minskat på algblomningarna både i Finlands havsområden och sjöar.

Fiskdöden i Torne älv beror inte på kända virus- eller bakteriesjukdomar (14.8.2019)

Livsmedelsverkets undersökningar som blev klara i augusti visar att inga kända virus eller bakterier som orsakar fisksjukdomar är orsak till fiskdöd i Torne älv.