Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Försöksprogrammet påskyndade företagsverksamheten inom kretsloppsekonomin (26.3.2019)

Det riksomfattande Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen skapade under åren 2016-2018 nya möjligheter för små och medelstora företag inom miljösektorn. Med programmets hjälp har nästan 40 pilotprojekt startats inom bearbetningen av biomassor, produktionen av återvinningsgödselpreparat eller vattenreningen på olika håll i Finland.
 

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i februari (26.3.2019)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 245 800 arbetslösa arbetssökande. Det är 30 400 färre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen tryggar inhemsk matproduktion och sporrar tillväxt (21.3.2019)

Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen i Finland var ungefär 2 miljarder euro totalt år 2018. Jordbruksstöden är viktiga för den regionala ekonomin och har stor inverkan på landskapens och kommunernas ekonomi.